W przypadku śmierci żołnierza – członka Koła nr1 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

N A L E Ż Y:

 • Powiadomić o śmierci kolegi osoby funkcyjne ze składu Zarządu
 • Edmund ŁĄCZNY    604 484 041
 • Bogusław DEJA      510 070 036
 • Mirosław MALICKI   604 267 272
 • Skontaktować się z wybranym Zakładem Pogrzebowym. Zakład Pogrzebowy załatwia wszelkie formalności związane z pochówkiem i terminem pogrzebu.
 • Udać się do Wojskowego Biura Emerytalnego: Bydgoszcz   Zygmunta Augusta 20 a  tel. 261 415 112, 261 415 136.
 • posiadać: akt zgonu, legitymację emeryta;
 • odebrać: zaświadczenie o przebiegu służby wojskowej.
 • Aby otrzymać zgodę na pogrzeb z asystą wojskową, należy udać się – Wojskowy Oddział Gospodarczy ul. Gdańska 147 tel. 261 414  813, 216 412 840. By ułatwić spotkanie z osobą załatwiającą formalności związane z asystą wojskową można skontaktować się z oficerem dyżurnym tel. 261 415 150, który uzgodni i poda termin spotkania.
 • przedstawić: akt zgonu, zaświadczenie o przebiegu służby wojskowej, odznaczenia państwowe i wojskowe, czapkę wojskową i zdjęcie formatu A4;
 • podać: termin pogrzebu , Zakład Pogrzebowy.
 • O pogrzebie z asystą wojskową i pochówku na kwaterze wojskowej cmentarza komunalnego przy ul. Wiślanej decyduje Wojskowy Oddział Gospodarczy.
 • W przypadku pochówku na cmentarzu przy ul. Wiślanej /kwatera wojskowa/ miejsce pochówku należy uzgodnić z administratorem którym jest Urząd Miasta Bydgoszcz – Wydział Gospodarki Komunalnej, tel. 52 580 88 15. Pod tym telefonem wszystkie dalsze informacje

 

       Dnia 9 grudnia 2021 roku odbył się XI Zjazd Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Wojewódzkiej ZŻWP w Bydgoszczy. Jak na „aktualności” może nieco późno, lecz posłużę sie powiedzeniem „lepiej późno niż wcale”.

       Do przekazania kolegom nieco więcej informacji skłonił mnie artykuł w nr 393 z m-ca marca br. „Głosu Weterana i Rezerwisty”. Myślę, że koledzy delegaci z naszego Koła skromnie zatrzymali dla siebie wrażenia i ciekawostki z przebiegu Zjazdu, a może kłopoty dnia codziennego nieco utrudniły komunikację w naszej związkowej Rodzinie /czytaj : Koło Nr 1 ZŻWP w Bydgoszczy/. W swoim wystąpieniu Prezes płk Józef Mól dzialność organizacji określił słowami: „w tym jakże ciężkim dla Związku i całego społeczeństwa okresie zdaliśmy egzamin z dojrzałości społecznej i empatii oraz dbałości o wartości najwyższe”.     

      Gościem Zjazdu był Prezes Zwiazku Żołnierzy Wojska Polskiego płk w st. spoczynku Marek Bielec.   Oceniając naszą działalność, zaliczył ją do przodującej w Kraju, i najbardziej zasłużonych wyróżnił. W tym i naszych członków Koła:

- certyfikaty nadania tytułu „Honorowy Członek Związku” otrzymali koledzy: Józef Mól i Henryk Konarski

- Krzyżem Komandorskim ZŻWP odznaczono: Edmunda Łącznego i Stanisława Mandziuka.

 

     W procedurze wyborczej Zjazd udzielił absolutorium ustępującemu Zarządowi. Prezesem Zarządu Wojewódzkiego wybrano kol. Józefa Móla. W skład 14 osobowego nowowybranego ZW wybrani zostali kol. Edmund Łączny – wiceprezes, Mirosław Malicki i Tadeusz Mróz –Wojewódzka Komisja Rewizyjna.

      Godnym uwagi była wyrażona ocena ilości i kwot wpłat 1% na OPP naszego Związku, najwiecej wpłat dokonali członkowie Koła nr 17,nr 1 i nr 3.

    Tyle chciałbym przekazać tym kolegom, którzy z różnych względów nie dysponują informacjami zawartymi w naszym „Głosie Weterana I Rezerwisty” – traktując je, jako uzupełnienie i motywację do dalszej zespołowej działalności na rzecz wzrostu, szacunku i uznania dla siły obronnej państwa.

                                                                                             

                                                                                                                                        Krzysztof Łapiński

za zgodą autora wykorzystałem:

Artykuł „XI Zjazd Kujawsko-Pomorskiej Organizacji

Wojewódzkiej ZŻWP w Bydgoszczy”, autor

Jozef Mól , GwiR Nr393, marzec 2022r.