znicz

 

 

    Ela Wujciów

 

Dnia 7 października na Cmentarzu Komunalnym przy ul.Stawowej w Bydgoszczy

pożegnalismy naszą koleżankę Elżbietę WUJCIÓW.

Po długiej i ciężkiej chorobie odeszłaś od nas w ciszy i nieoczekiwanie. Wiadomość o Twojej śmierci przyjęliśmy ze smutkiem i żalem w sercach – „ to już się stało” i powoli dociera do naszej świadomości. Przecież jeszcze tak niedawno Elu byłaś wśród nas. W 1998 roku wstąpiłaś w nasze szeregi Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, do Koła Nr 1. Zawsze byłaś aktywna, a przez kilka ostatnich lat byłaś członkiem Komisji Rewizyjnej naszego Koła. Uśmiechnięta Elunia - dla każdego z nas miałaś dobre słowo.

Taką Ciebie zapamiętamy! Będzie nam Ciebie brakowało. Pozostaniesz w naszych sercach i pamięci.

                                                                                                 

                                                                                         Koleżanki i Koledzy z Koła Nr 1 w Bydgoszczy

                                                                                                   Związku Żołnierzy Wojska Polskiego