Tam, gdzie uroczyste odniesienia do wydarzeń Historyczno – Patriotycznych jesteśmy także my, przedstawiciele Związku Żołnierzy Wojska Polskiego

4

Bydgoszcz. Nasze Miasto.pl