Żołnierze Wojska Polskiego!

W Dniu Wojska Polskiego przyjmijcie serdeczne podziękowania za rzetelną i sumienną służbę, odwagę i odpowiedzialność oraz gotowość do obrony niepodległości i wolności Naszej Ojczyzny. Wyrazy uznania i wdzięczności kierujemy również do rodzin Naszych żołnierzy za cierpliwość, zrozumienie i wsparcie jakie okazujecie swoim bliskim. Szczególne życzenia składamy Wszystkim kolegom,  którzy przygotowywali się i przygotowują do obrony granic Naszej Ukochanej Polskiej Ojczyzny.

Serdeczne Pozdrowienia. 
Prezes Koła
płk dypl. w st. spocz.
Edmund Łączny.

 

     Stało się tradycją, że w niedzielę około 10 września Szwederowiacy w

towarzystwie zaproszonych gości, w Kościele Parafialnym przy ul. Ugory

wspominają okropne, dla ich przodków, chwile morderstw z 1939 roku. Ważnym

elementem spotkania są wystąpienia gości przedstawiające historyczne

wydarzenia tamtych dni, a następnie złożenie kwiatów pod Pomnikiem przy

Kościele.

     W tym roku uroczystości odbyły się 11 września 2022 roku. Zebranych

przed Pomnikiem powitał główny organizator uroczystości - Przewodniczący Rady

Osiedla Bogusław Aleksander Deja. Z ogromną satysfakcją informujemy, że były

oficer WP mjr Bogusław Aleksander Deja jest także członkiem naszego Koła

Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, a co ważne jest Wiceprezesem. Wśród wielu

mieszkańców Bydgoszczy w Uroczystości uczestniczyli: Poseł na Sejm

Rzeczypospolitej Polskiej Jan Szopiński, Wicemarszałek Województwa Kujawsko -

Pomorskiego Zbigniew Ostrowski, Zastępca Prezydenta Miasta Bydgoszczy

Mirosław Kozłowicz, a także przedstawiciele wielu instytucji i organizacji. Nie

zabrakło także przedstawicieli Naszego Związku, by złożyć wiązankę kwiatów.

Mnie towarzyszył Wiceprezes ppłk Mirosław Malicki.

     Uroczystości, jak co roku, kończyły się Uroczystym Biegiem Ku Czci

Pomordowanych przy ul. Filareckiej (Zabytkowa Wieża Ciśnień na Wzgórzu

Dąbrowskiego).

     Był także czas by prowadzić miłe rozmowy i wspomnienia przy czarnej kawie

pysznym cieście i wojskowej grochówce.

ORGANIZATOROM GRATULUJEMY I DZIĘKUJEMY.

                                                                 

                                                                                                                                                      płk dypl. w st. spocz. Edmund Łączny

 

 

 

        1     2

        3     4

        5     6

        7     8

        9     10

11