Prezes Koła nr 1

ppłk inż.w.st.spocz. Mirosław Malicki

 

Honorowy Prezes Koła nr 1

płk dypl.w.st.spocz. Edmund Łączny

 

Prezes Koła nr 1 płk Edmund Łączny

 

 Wiceprezes

mjr rez. Bogusław Deja

 

Sekretarz Koła

mjr rez. Krzysztof Skurzyński

 

Skarbnik

st.chor.szt.w.st.spocz. Ryszard Derol

 

ppłk w st. spocz. Krzysztof Łąpiński

płk w st.spocz. Ignacy Rzepkowski

mjr pil. rez. Zdzisław Struj

st.chor.szt. w st.spocz. AndrzejStępień

kol. Katarzyna Kwasowiec

 

Komisja Rewizyjna

 

Przewodniczący Komisji

st.chor.szt.w.st.spocz. Tadeusz Mróz

 

kol. Anna Murawska

st.chor.szt.w.st.spocz. Wiesław Melka