Nasz kolega i przyjaciel - pan płk inż. Ryszard Sajdak,

obchodził piękny jubileusz 90-lecia urodzin.

Całe swoje życie poświęcił służbie w Wojsku Polskim.

 

        płk Sajdak   

Czas pandemii całkowicie pozbawił nas koleżeńskich spotkań, wspólnego świętowania naszych własnych i nie tylko okazji, tak miłych dla żołnierskich serc, wspomnień lat żołnierskiej wspólnoty.

Jubileusz 90-lecia jest ważną okazją do spotkania z rodziną, przyjaciółmi i kolegami. Tak więc zapadła męska decyzja – Jubilat, dnia 8 sierpnia, do restauracji "Pod Dębem" w Bydgoszczy. zaprosił liczne grono najbliższej rodziny, przyjaciół i kolegów na wspólne świętowanie. Płk Ryszard Sajdak urodził się w Bydgoszczy, jest absolwentem I Liceum i Gimnazjum Męskiego. W latach 1952-1957 ukończył studia na Politechnice Poznańskiej uzyskując tytuł inżyniera na wydziale Budowy Maszyn. Służbę wojskową rozpoczął w 1950 roku, powołany do Szkolnej Kompanii Oficerów Rezerwy Łączności, a następnie do Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. W 1952 roku awansowany na pierwszy stopień oficerski-podporucznik. W okresie swojej zawodowej służby wojskowej doskonali swe wiadomości w zakresie Obrony Powietrznej Kraju m.in. w Akadem Sztabu Generalnego w Warszawie, Akademii Obrony Powietrznej w Twerze, Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Za swoją wzorową pracę służbową, aktywną działalność społeczną, był wielokrotnie wyróżniany, awansowany na kolejne stopnie wojskowe, odznaczony wysokimi odznaczeniami resortowymi i państwowymi w tym: Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Złotym Krzyżem Zasługi włącznie.

płk Sajdak1

 

W latach 1970-1974 pełni obowiązki dowódcy 13 Pułku Radiotechnicznego w Choszcznie, a od 1974 do 1984 jest dowódcą 2 Brygady Radiotechnicznej w Bydgoszczy. Po przejściu do rezerwy jeszcze przez długie lata pracuje jako rzeczoznawca aparatury elektronicznej, budowy maszyn i aparatury kontrolno-pomiarowej. W latach 1962-1970 członek Towarzystwa Wiedzy Wojskowej, a od 2002 roku członek Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego. Jest bydgoszczaninem z dziada pradziada - rodzina rodziców i dziadków jest pochowana na bydgoskich cmentarzach. W 1981 r. powstaje ZBŻiORWP - organizatorzy uzyskują wsparcie i pomoc ze strony dowódcy 2 BRT. W 1984 r. wstępuje do Koła nr 10 ZBŻiORWP przy 2 BRt i pełni funkcję prezesa przez kolejne dwie kadencje. Obecnie jest członkiem koła nr 1 ZŻWP przy 2 KOP w Bydgoszczy. Członek ZW ZBŻiORWP, wyróżniony wpisem do Honorowej Księgi Zarządu Wojewódzkiego ZBŻiORWP w Bydgoszczy, odznaczony, brązowym, srebrnym i złotym Krzyżem Zasługi dla ŻWP.

            Dostąpiłem zaszczytu być zaproszonym na to rodzinno – towarzyskie spotkanie i korzystając z upoważnienia kolegów dokonałem /z wielką satysfakcją/ odznaczenia naszego członka Koła nr 1 ZŻWP im gen.dyw.pil. Tadeusza Krepskiego - pana płk Ryszarda Sajdaka "Złotym Krzyżem z Gwiazdą" oraz plakietką Kujawsko-Pomorskiego ZW ZŻWP w Bydgoszczy. Oczywiście nie zapomniałem o złożeniu naszemu koledze życzeń krzepkiego zdrowia i wszelkiej pomyślności od wszystkich kolegów naszego Koła. Obecni goście z radością i oklaskami przyjęli ceremonię wyróżnienia, a odśpiewaniem " sto lat" wyrazili swe uznanie dla Jubilata.

płk Sajdak3

 

Spotkanie upłynęło w przemiłej przyjacielskiej, rodzinnej atmosferze. Było widać radość i zadowolenie ze spotkania w warunkach zagrożenia epidemią. Ale nic to, kuchnia serwowała smakołyki jedne lepsze od poprzednich. Wielu uczestników dawno się nie widziało, powitania i życzenia, serdeczność i przyjaźń dominowała w niekończących się rozmowach. Rodzina naszego kolegi pana Ryszarda ma swoją historię, teraźniejszość i przyszłość - co widoczne było na prezentowanym drzewie genealogicznym rodu Sajdaków, a wśród nas biegały wesołe prawnuki naszego Jubilata - Tosia i Tymek.

Tekst :   Krzysztof Łapinski

Zdjęcia : Krzysztof Łapinski, Ryszard Sajdak, Agnieszka Robaszkiewicz

 

Dnia 27 kwietnia realizując Uchwałę Zebrania Naszego Koła mieliśmy uroczyście pierwszy raz obchodzić Święto „Garnizonu Lotniczego” w parku 2 Korpusu Obrony

Powietrznej przy Pomniku „Bydgoszczanie - Jednostki Wojsk Lotniczych i OP były są i będą z Wami”. Przygotowany scenariusz, nagłośnienie i jak zawsze nie

zabrakłoby Warty Harcerzy tam, gdzie mogłaby być Warta Wojskowa. I CO?  Siły niezależne od niczyjej woli przesunęły uroczystość o rok. Może to dobry czas by

zastanowili się wszyscy, którzy kiedyś nosili mundury lotnicze i teraz noszą, nad potrzebą odpowiedzi sobie na pytanie: czy Wojska Lotnicze były i funkcjonowały w

Bydgoszczy nie tylko przed drugą wojną światową? A co za tymidzie, włączyli się do współudziału w obchodach Święta w przyszłym roku. W tym roku jeszcze

przed pandemią chęci nie zdradzano... Mam świadomość, że teraz nie można przebywać grupowo.

 

11

   Piękny poniedziałkowy poranek przy Pomniku.

Zapewne, tak jak ja, było tam w pojedynkę wielu kolegów.

Poprawiłem wilgotność wcześniej posadzonym kwiatkom. Zapaliłem świeczkę.

Poprawiłem swoją maseczkę i odchodząc skłoniłem się oddając Cześć Kolegom wspólnych żołnierskich przeżyć.