Lata szybko mijają

 

      Tak niedawno, bo jeszcze rok temu, wspólnie składaliśmy wiązanki kwiatów pod naszym pomnikiem w parku Korpusu Obrony Powietrznej. Bywaliśmy także z wiązanką pod pomnikiem „NIEPODLEGŁA” w zaprzyjaźnionej Gminie Białe Błota. Dzisiaj trudne smutne chwile. Pandemia nie pozwala na uroczystości. Mimo tychobiektywnych trudności delegacja naszego Koła zapaliła przed pomnikiem znicz i złożyła wiązankę kwiatów.Towarzyszyliśmy także przy pomniku w Gminie Białe Błota delegacji Radnych Gminy składając tradycyjnie wiązankę kwiatów.

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy Koła nr1 w Bydgoszczy ZŻWP -

byliśmy tam w Waszym imieniu.

 

NIE ZAPOMINAMY

 

12

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  3

       płklek3

 

      30 października br jubileusz 95 - lecia urodzin obchodził jeden z najstarszych członków Koła Nr 1 ZŻWP im.gen.dyw. pil. Tadeusza Krepskiego w Bydgoszczy .

        Zarząd Koła ma w zwyczaju szanowanie rocznic urodzin naszych Kolegów i Koleżanek, a serdeczne życzenia i okolicznościowe wyróżnienia są wyrazem naszej pamieci, szacunku i więzi koleżenskiej. Niestety w czasie pandemii spotkanie z Jubilatem, aby złożyć życzenia i posłuchać Jego wspomnień i przy kawie, nie było możliwe. Myślę, że mogę przedstawić kolegom Jego ciekawe osiagniecia i zarys szlaku żołnierskiej służby.

      Urodził się w Łodzi w rodzinie podoficera zawodowego, kombatanta wojny polsko-bolszewickiej (1920) i polsko-niemieckiej (1939). Do chwili wybuchu wojny w 1939 r był członkiem Związku Harcerstwa Polskiego. W czasie okupacji pracował jako robotnik, a od lipca 1944 r. ukrywał się z powodu niestawienia się do kopania okopów we wsi Roszelki w okolicy m. Warta.

           Służbę wojskową rozpoczął w sierpniu 1946 roku w Oficerskiej Szkole Instruktorów Sanitarnych (Felczerów) w Łodzi.Po jej ukończeniu w 1948r. promowany na pierwszy stopień oficerski i skierowany do wojskowego sanatorium w Krynicy na stanowisko kierownika laboratorium. Studia w WAM w Łodzi rozpoczął w 1951r. i ukończył z wyróżnieniem w stopniu kapitana -1957r. Za bardzo dobre wyniki w nauce otrzymał nagrodę Głównego Kwatermistrza WP. W 1957 r zostaje skierowany na stanowisko st.lekarza do 5 pułku lotnictwa myśliwsko-szturmowego w Bydgoszczy. Pogłębia swoją wiedzę uzyskując specjalizację w zakresie medycyny ogólnej i organizacji ochrony zdrowia. Od 1961 r służy w 2 KOPK w Bydgoszczy, awansowany do stopnia pułkownika w 1983r. na stanowisku Szefa Wydziału. W listopadzie 1986 roku przechodzi w stan spoczynku po 40 latach zawodowej służby wojskowej, wstępując równocześnie w szeregi ZBŻiORWP. Za wzorową służbę, szczególne osiagnięcia został uhonorowany wieloma odznaczeniami w tym Krzyżem Kawalerskim OOP, złotym Krzyżem Zasługi i wieloma odznaczeniami resortowymi za zasługi dla medycyny lotniczei i WIML. Pasjonat wędkarstwa odznaczony złotą odznaką Za Zasługi dla PZW. Zawsze pogodnie usposobiony zyskał powszechne uznanie i szacunek członków naszego Koła i licznych przyjaciół.

 

płklek1                                               płklek2

     

Z okazji jubileuszu 90-lecia w 2015r. uhonorowany Złotym Krzyżem ZŻWP z Gwiazdą. 95 – lecie urodzin Jubilata Kapituła ZŻWP nadała płk Zdzisławowi Rakowskiemu Krzyż Komandorski ZŻWP.

       Serdecznie gratulujemy Koledze wyróżnienia życząc jeszcze wielu lat zdrowia i satysfakcji z działalności na rzecz wspólnoty żołnierskiej jaką stanowi ZŻWP.

                                       

Tekst i zdjęcia :   płk Krzysztof Łapiński