W dniu 25 stycznia przypadł termin pierwszego zebrania nazwanego potocznie "noworocznym", bowiem jeszcze trwa okres przystosowania i uświadomienia sobie, że znowu roczek mamy z głowy. Klimat  pierwszego zebrania  jest w pewnym sensie specyficzny, jeszcze świąteczny, lecz konieczne są jeszcze elementy wybitnie organizacyjne jak np: ocena naszej pracy i wyników w ubiegłym roku a więc pewnego rodzaju analizy i sprawozdawczość w dość szerokim zakresie ocen.  Nie można rozpocząć noworocznej działalności bez planu-zamiaru i terminarza wydarzeń w których chcemy uczestniczyć. Wszystkie te elementy winien zawierać porządek zebrania  i jakiś element towarzyski, by przybyli koledzy nie  zasypiali podczas debaty. Tym razem jak zawsze Zarząd a w szczególności:

Tym razem nasze doroczne spotkanie opłatkowe miało nieco inną oprawę i wzięło w nim udział ponad 80 osób. Jak na nasze środowisko tzw. „garnizonu lotniczego”było nas dużo i reprezentowane były wszystkie jednostki wojskowe bazujące w swoim czasie w rejonie lotniska wojskowego w tym i koledzy z 2 WZL. Spotkanie odbyło się w restauracji „Cztery Pory Roku” przy ul. Pięknej w Bydgoszczy. Nareszcie stało się to co powinno być już tradycją naszych spotkań opłatkowych (i nie tylko). Ta wspólna uroczystość dla kolegów członków Stowarzyszenia Żołnierzy,Pracowników i Sympatyków 2 Korpusu OP oraz członków Koła nr 1 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego  im gen.dyw.pil.Tadeusza Krepskiego powinna być świadectwem zwierania naszych skromnych sił dla wspólnego przeżywania tego co już za nami i borykania się z problemami dnia dzisiejszego.

     Na spotkanie przybyli zaproszeni goście w osobach: Wiceprzewodniczący Rady Miasta p. Ireneusz NITKIEWICZ, radny m. Bydgoszcz p. Robert KUFEL oraz przewodniczący Rady Osiedla Błonie p. Krzysztof KOŁODZIEJCZYK,prezes Kujawsko-Pomorskiego ZW ZŻWP – członek Prezydium ZG ZŻWP p.płk w st.spocz.Józef MÓL Zebranych witali wspólnie Prezes SŻPiS 2. KOP płk w st spocz. Krzysztof ZAŁÓG oraz Prezes Koła nr 1 ZŻWP płk w st. spocz. Edmund ŁĄCZNY.