1 Września. 80 Rocznica wybuchu drugiej wojny światowej. Zadajemy sobie pytanie: Czy ten dzień można świętować? Trudno mówić o święcie. To dzień, w którym wracamy do przykrych wspomnień. Wspomnień o najbliższych, którzy ginęli bo byli Polakami. Ginęli także tutaj na naszej ziemi w Naszej Małej Ojczyźnie. To dzień refleksji.

Na terenie Gminy Białe Błota Uroczystość rozpoczęła się pod Pomnikiem NIEPODLEGŁA przy Szkole Podstawowej im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach. Należy nadmienić, że Pomnik ten powstał w 100 rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę z pięknym przesłaniem KU CZCI TYCH, KTÓRZY WALCZYLI I GINĘLI ZA WOLNĄ I NIEPODLEGŁĄ POLSKĘ.  W tej części uroczystości brali udział uczniowie ze Sztandarem Szkoły i harcerze, nauczyciele i dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach. Była także delegacja Związku Żołnierzy Wojska Polskiego pod kierownictwem prezesa naszego Koła płk dypl. w st. spocz. Edmunda Łącznego. Koła nr 1 w Bydgoszczy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Uroczystość rozpoczęło wystąpienie Dyrektor Szkoły Pani Danuty Ferenstain. Po pięknym patriotycznym wystąpieniu Pani Dyrektor płk Edmund Łączny poprosił wszystkich zebranych o głośne wypowiedzenie słów „ nigdy więcej wojny”. Po tym delegacje Szkoły i naszego koła złożyły pod Pomnikiem wiązanki kwiatów. Delegacja szkoły złożyła także wiązankę kwiatów w budynku B Szkoły Podstawowej, gdzie znajduje się tablica upamiętniająca pomordowanych nauczycieli z terenu gminy Białe Błota.

O godz. 12.00 odbyła się msza święta w kościele pw. Chrystusa Dobrego Pasterza. Po mszy delegacje ze Sztandarami przemaszerowały pod Pomnik Ofiar Terroru Hitlerowskiego przy ul. Szubińskiej.

 

Kolejna część uroczystości rozpoczęta odśpiewaniem Hymnu Narodowego w towarzystwie orkiestry szkoły podstawowej. Po przemówieniach zastępcy Wójta Jarosława Gołębiewskiego, pułkownika Edmunda Łącznego i wierszu sołtysa Białych Błot Marii Płotkowskiej delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem.

Refleksją ze spotkania niech będą słowa, które na zakończenie wystąpienia wypowiedział płk Edmund Łączny: niech w naszych sercach głęboko pozostaną i w uszach głośno brzmią słowa NIGDY WIĘCEJ WOJNY.