Nie pozwólmy na to by pobyt Jednostek Lotniczych przez dziesięciolecia na terenie Bydgoszczy poszedł w zapomnienie.

   Po spotkaniu w Klubie „Logistyk”  w dniu 6 listopada 2015 roku przedstawicieli wszystkich Jednostek Wojskowych „Garnizonu Lotniczego” tych, które Były  i tych, które do dzisiaj prowadzą działalność, jeden z uczestników spotkania płk Andrzej Pasek na Naszej stronie internetowej napisał:

   „6 listopada 2015 roku z inicjatywy płka Edmunda Łącznego odbyło się spotkanie robocze dotyczące omówienia projektu tablicy pamiątkowej dotyczącej jednostek Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej Garnizonu Bydgoszcz. Na spotkanie przybyli przedstawiciele większości jednostek, które działały na terenie garnizonu oraz dowódca 2 RWT. W czasie spotkania ustalono, że na projektowanej tablicy zostaną umieszczone wszystkie jednostki wchodzące w skład Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej Garnizonu Bydgoszcz wraz z okresem ich działalności. Dowódca 2 RWT zobowiązał się do wykonania projektu tablicy i przeprowadzenia konsultacji”.

   Od tej pory minęły 4 miesiące. Dzisiaj możemy powiedzieć, że mamy wszystkie potrzebne uzgodnienia z UM Bydgoszcz. Wybrane miejsce usytuowania postumentu – tablicy. Wybrani wykonawcy Postumentu i Tablicy.   Oczekujemy na uzgodnienia z Energetyką i Telekomunikacją. Po otrzymaniu tych uzgodnień dokonamy zgłoszenia o budowie Postumentu i na tym skończą się prowadzone formalności. Będzie można przystąpić do budowy a potem do uroczystego odsłonięcia.

   Jest sprawą oczywistą, że na niektóre formalności i budowę, konieczne są niemałe fundusze.. Członkowie Koła Nr 1 Związku Żołnierzy WP które przy 2KOP powstało 35 lat temu, widziało i nadal widzi potrzebę postawienia Postumentu.

  Aby zrealizować postawione przed sobą zadanie znaleźliśmy kilku sponsorów z poza wojska i sami dokonaliśmy zbiórki pieniędzy wśród członków koła. To wszystko jeszcze za mało.

   Dlatego też tą drogą serdecznie zapraszamy organizacje, które powstały przy wymienionych na płycie jednostkach i byłych żołnierzy tych jednostek do udziału - do pomocy w sfinansowaniu Postumentu. Z góry serdecznie dziękujemy.

W sprawie wpłaty nawet tej najmniejszej życzliwie przekazanej kwoty należy się kontaktować ze skarbnikiem Koła kol. Ryszardem Derolem Tel. 669 779 010.

   Z przyjemnością niże pokazujemy uzgodniony projekt

  

Wiceprezes

Kujawsko - Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP

Prezes Koła nr 1 w Bydgoszczy

(-) płk dypl.w st.spocz.Edmund Łączny