gen.dyw.pli. Tadeusz Krepski(ur. 13 września 1920 w Załężu, zm. 14 lipca 1988 w Poznaniu) – polski dowódcagenerał dywizji SZ PRLDowódca Wojsk Lotniczych (1976-1983

Od 1944 w ludowym Wojsku Polskim. W 1945 był uczestnikiem działań bojowych. Absolwent Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Krasnym Kucie. Był jednym z pierwszych pilotów w Polsce przeszkolonych na samolotach odrzutowych. Od 16 lutego 1952 do 11 maja 1953, w stopniu majora, dowódca 1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego OPK „Warszawa” w Mińsku Mazowieckim. W latach 1954–1956 był dowódcą 5 Dywizji Lotnictwa Myśliwskiego, a w latach 1957–1959 zastępcą dowódcy Wojsk Lotniczych i Obrony Przeciwlotniczej Obszaru Kraju.

W 1961 ukończył Akademię Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych ZSRR w Moskwie. W tym samym roku został dowódcą 2 Korpusu Obrony Powietrznej KrajuGenerał brygady od 1961, generał dywizji od 1976. W latach 1967–1972 był zastępcą dowódcy Wojsk Lotniczych, a następnie szefem Inspektoratu ds. Bezpieczeństwa Latania w MON. W latach 1976–1983 piastował funkcję dowódcy Wojsk Lotniczych. Na stanowisku dowódcy Wojsk Lotniczych wdrożył nowy system dowodzenia lotnictwem frontowym.

W latach 1981–1983 był członkiem Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego z racji sprawowania funkcji Dowódcy Wojsk Lotniczych. Od 3 grudnia 1984 w stanie spoczynku. W SZ PRL przesłużył 40 lat, z czego 23 lata w stopniu generalskim. Od 1979 r. zasiadał w Radzie Naczelnej ZBoWiD.

Pochowany 19 lipca 1988 na Cmentarzu Junikowo w Poznaniu. W pogrzebie uczestniczyła delegacja MON z Szefem Głównego Zarządu Szkolenia Bojowego SG WP gen. broni Wojciechem Barańskim. W imieniu SZ PRL mowę pogrzebową wygłosił Dowódca Wojsk Lotniczych gen. dyw. pil. Tytus Krawczyc.