Płk dypl. w st. spocz. Edmund ŁĄCZNY po wieloletnim kierowaniu Kołem nr 1 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego zrezygnował z funkcji Prezesa Koła nr 1. Zawsze jego celem było kreowanie postaw patriotycznych w środowisku bydgoskim, troska o utrwalenie tradycji 2 Korpusu Obrony Powietrznej. Pozostawił trwały ślad naszej żołnierskiej obecności na Osiedlu Błonie, w Bydgoszczy i regionie. To z inicjatywy płk Edmunda Łącznego powstał w Parku im. 2 KOP pomnik upamiętniający wszystkie jednostki lotnicze Garnizonu Bydgoszcz. Podejmował się zadań niezwykle angażujących czas, siły, energię i nie cofał się przed najtrudniejszymi wyzwaniami. Prezes nie liczył czasu i zawsze był gotowy do udziału w pracach na rzecz upamiętniania żołnierzy i przekazywania patriotycznych tradycji młodzieży.  Przeprowadził Koło przez najtrudniejszy okres od powstania Związku, w zmieniających się warunkach demograficznych, organizując łączenie się Kół ze środowiska lotniczego, a także niekorzystnych zmian politycznych. W uznaniu zasług na Zebraniu Członków Koła nr 1 26 października 2023 r. jednogłośnie uhonorowano go tytułem Honorowego Prezesa Koła nr 1. Edmund pozostał w składzie Zarządu Koła. Na tym zebraniu dokonano też wyboru nowego Prezesa Koła i został nim ppłk inż. w st. spocz. Mirosław MALICKI.