27 maja 2023 roku to wyjątkowy dla nas dzień. Honorowy Członek Zarządu Naszego Koła w Bydgoszczy im gen. dyw. pil. Tadeusza Krepskiego, ppłk inż. w st. spocz. Stanisław Kowalski, obchodził wyjątkową uroczystość - 95 urodziny. Jubilat został odznaczony  Krzyżem Komandorskim ZŻWP. Odznaczenia dokonał  Prezes Kujawsko - Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP, członek Prezydium Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego płk dypl. w st. spocz. Józef Mól. Odznaczony, kolega i przyjaciel, na uroczystości był w towarzystwie córki, która się nim opiekuje. Po tradycyjnym odśpiewaniu Sto Lat, kwiaty i gratulacje złożyli prezes naszego Koła płk dypl. w st. spocz. Edmund Łączny i wiceprezes ppłk inż. w st. spocz. Mirosław Malicki. Zebrani członkowie brawami wyrazili swe uznanie dla odznaczonego kolegi.

  Po zakończeniu ponad 35-letniej żołnierskiej służby – odznaczony Krzyżem Kawalerskim OOP, ppłk inż. w st. spocz. Stanisław Kowalski - wrócił do przyjaciół, wstępując w 1983 roku do Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. W Kole Nr 1 pełnił ważne funkcje, wielokrotnie nagradzany nagrodami rzeczowymi i medalami. Wpisany do Honorowej Księgi za Zasługi dla ZŻWP Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP w 2000 roku. Pasjonat pracy społecznej, członek PZF, PZŁ, Klubu Seniorów Lotnictwa wielokrotnie wyróżniany za zasługi w działalności organizacji. Szczególną okazją dla wyróżnienia było ukończenie 95 lat życia i dalsze aktywne uczestniczenie w działalności Koła. Cieszy się szczególną sympatią i uznaniem kolegów. Życzymy Staszkowi krzepkiego zdrowia i wielu serdecznych spotkań wśród przyjaciół.

                                                                       Krzysztof Łapiński

kowalski_komandorski1.jpg