W przypadku śmierci żołnierza – członka Koła nr1 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

N A L E Ż Y:

 • Powiadomić o śmierci kolegi osoby funkcyjne ze składu Zarządu
 • Mirosław MALICKI   604 267 272
 • Bogusław DEJA      510 070 036
 • Skontaktować się z wybranym Zakładem Pogrzebowym. Zakład Pogrzebowy załatwia wszelkie formalności związane z pochówkiem i terminem pogrzebu.
 • Udać się do Wojskowego Biura Emerytalnego: Bydgoszcz   Zygmunta Augusta 20 a  tel. 261 415 112, 261 415 136.
 • posiadać: akt zgonu, legitymację emeryta;
 • odebrać: zaświadczenie o przebiegu służby wojskowej.
 • Aby otrzymać zgodę na pogrzeb z asystą wojskową, należy udać się – Wojskowy Oddział Gospodarczy ul. Gdańska 147 tel. 261 414  813, 216 412 840. By ułatwić spotkanie z osobą załatwiającą formalności związane z asystą wojskową można skontaktować się z oficerem dyżurnym tel. 261 415 150, który uzgodni i poda termin spotkania.
 • przedstawić: akt zgonu, zaświadczenie o przebiegu służby wojskowej, odznaczenia państwowe i wojskowe, czapkę wojskową i zdjęcie formatu A4;
 • podać: termin pogrzebu , Zakład Pogrzebowy.
 • O pogrzebie z asystą wojskową i pochówku na kwaterze wojskowej cmentarza komunalnego przy ul. Wiślanej decyduje Wojskowy Oddział Gospodarczy.
 • W przypadku pochówku na cmentarzu przy ul. Wiślanej /kwatera wojskowa/ miejsce pochówku należy uzgodnić z administratorem którym jest Urząd Miasta Bydgoszcz – Wydział Gospodarki Komunalnej, tel. 52 580 88 15. Pod tym telefonem wszystkie dalsze informacje