Prezes Koła nr 1 płk Edmund Łączny

Prezes Koła nr 1

płk dypl.w.st.spocz. Edmund Łączny

Wice Prezes

płk dypl.w.st.spocz. Stanisław Mandziuk

 

Wice Prezes

ppłk w.st.spocz. Krzysztof Łapiński

 

Sekretarz Koła

mjr rez. Krzysztof Skurzyński

 

Skarbnik

st.chor.szt.w.st.spocz. Ryszard Derol

 

ppłk w.st.spocz. Stanisław Kowalski

płk w st.spocz. Ignacy Rzepkowski

st.chor.szt. w st.spocz. Tomasz Suwiński

Katarzyna Kwasowiec

Anna Murawska

 

 

 

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący Komisji

st.chor.szt.w.st.spocz. Tadeusz Mróz

 

Elżbieta Wójciów

 

st.chor.szt.w.st.spocz. Wiesław Melka