17 stycznia 2019 roku pożegnaliśmy, na cmentarzu komunalnym w Bydgoszczy przy ulicy Wiślanej, naszego Kolegę podpułkownika pilota Józefa Aniołę. Żegnali go rodzina, przyjaciele, byli podwładni, współpracownicy oraz poczty sztandarowe Bydgoskiego Klubu Seniorów Lotnictwa i Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

    Płk Józef Anioła , syn Marcina i Anastazji roku urodził się 8 grudnia 1928 r. w Warszawie. Do wojska, jako ochotnik, wstępuje w styczniu 1946 r, jesienią 1947 r. ukończył Techniczną Szkołę Lotniczą w Boernerowie koło Warszawy otrzymał stopień sierżanta i przydział do 4. pułku lotnictwa szturmowego w Bydgoszczy. Tu do roku 1956 służy najpierw na stanowisku technika klucza lotniczego a następnie technika eskadry. Przez kolejne lata szkoli młodych techników awansując przy tym na kolejne stopnie wojskowe. W roku 1956 zostaje przeniesiony do Lotniczych Zakładów Remontowych nr 2 w Bydgoszczy gdzie pracował na różnych stanowiskach a ostatnio na stanowisku Kierownika Wydziału Kontroli Technicznej.

    Równolegle ze służba wojskową przeszedł przeszkolenie szybowcowe w 1958 roku w Aeroklubie Bydgoskim a samolotowe w 1960 uzyskując tytuł pilota szybowcowego i samolotowego. Do rezerwy, w stopniu ppłka zostaje przeniesiony w  styczniu 1977 r.

    Za długoletnią nienaganną służbę został uhonorowany m. in. : Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju, Złotym Medalem Siły Zbrojne  w Służbie Ojczyzny.

    Następnie podejmuje pracę w Zakładzie Usług Agro-lotniczych w Gdańsku. Na samolotach tej firmy latał w kraju, Czechosłowacji, Egipcie i Sudanie. Na samolotach wylatał 4 500 godzin, na szybowcach 275 godzin, wykonał 8 skoków spadochronowych. Od 1988 roku zajmuje się sędziowaniem zawodów samolotowych i treningiem kadry narodowej.

   Po odejściu do cywila nie rozstaje się z kolegami po fachu. Wstępuje do Bydgoskiego Klubu Seniorów Lotnictwa, tu byłeś skarbnikiem, przewodniczącym sądu koleżeńskiego                    i jego prezesem. Chęć szerszego działania skłania Go do wstąpienia do Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, gdzie aktywnie działa, zawsze gotowy do wyciągnięcia pomocnej ręki do potrzebującego wsparcia kolegi.

Doceniono jego zaangażowanie, wyróżniając Go Medalem za Wybitne Zasługi dla ZŻWP.