1 

       Dnia 13 grudnia spotkaliśmy się w „Kawiarni Szarotka” na osiedlu Szwederowo w gronie kolegów ich osób bliskich i dostojnych gości, którzy przyjęli nasze zaproszenie.
Rolę gospodarza pełnił pan płk Edmund Łączny witając kolegów i gości pastorałką „Ten szczególny dzień się budzi” w popisie wokalnym, składając życzenia wszystkim obecnym. Podkreślił wartość symboliki Świąt Bożego Narodzenia. Zaszczycili nas swoją obecnością: Honorowy członek naszego Koła JanSzopiński
– Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Mirosław Kozłowicz - nasz Przyjaciel Zastępca Prezydenta Miasta Bydgoszczy, Robert Kufel - Radny Rady Miasta Bydgoszcz z bliskiego nam Osiedla Błonie, płk w st. spocz. Krzysztof Załóg Prezes Stow. Ż P i S 2KOP, pilot Jan Wiśnicki - Prezes Bydg. Klubu Seniorów Lotn., Waldemar Lipiński wspierający finansowo nasze działania. Jak w innych latach zaszczycił naszą uroczystość ks. kapelan mjr Andrzej Migała.
      Po powitaniu przez prezesa przeżyliśmy moment smutku. Chwilą ciszy uczciliśmy pamięć kolegów, którzy w tym roku odeszli na wieczną wartę: płk Zenon Szymańczak, ppłk Józef Anioła, ppłk Franciszek Płaszaj i mjr Stanisław Siwek.
Były także miłe chwile. Podczas uroczystości wielu kolegów otrzymało medale pamiątkowe i podziękowania za przekazanie 1% podatku na cele statutowe
naszego Związku, a tym samym naszego koła. Wręczenie podziękowań i odznaczeń celebrowali panowie prezes płk Edmund Łączny i płk Stanisław Mandziuk
- wiceprezesi Kujawsko-Pomorskiego ZW ZŻWP w Bydgoszczy. Po części oficjalnej ksiądz kapelan przekazał Boże Błogosławieństwo odmawiając stosowną modlitwę i święcąc opłatek. Radosny i uroczysty nastrój towarzyszył nam podczas wzajemnego składania sobie życzeń i przełamywania się opłatkiem.

Po chwilach uniesień przystąpiliśmy do spożywania kolacji wigilijnej -  zrozumiała chwila ciszy. Nie na długo. Wróciliśmy do miłych sympatycznych rozmów i wspomnień. Należy także podkreślić, że smacznie przygotowane i podane potrawy były także tematem rozmów i sympatycznych ocen.

W imieniu kolegów wyrażam uznanie i podziękowanie obsłudze podejmującej nas w „Kawiarni SZAROTKA” na Bydgoskim Osiedlu Szwederowo.

 
Krzysztof Łapiński
 

3

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

 

w przypadku śmierci żołnierza-członka Koła nr 1 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego

 

N A L E Ż Y   :

1. Powiadomić o śmierci kolegi osoby funkcyjne ze składu Zarządu Koła :

- Edmund Łączny             tel. 604 484 041

- Krzysztof Łapiński         tel. 608 889 405

- Stanisław Mandziuk      tel. 600 494 791

2. Członek rodziny składa wizytę w Urzędzie Miejskim w Bydgoszczy, z dowodem osobistym zmarłego i aktem zgonu

3. Członek rodziny udaje się do Wojskowego Biura Emerytalnego : Bydgoszcz ul. Z. Augusta 20 a tel. 261 415 112, 261 415 136

    należy:

      - posiadać: akt zgonu, legitymację emeryta

      - odebrać: zaświadczenie o przebiegu służby wojskowej

4.   Komenda Garnizonu Bydgoszcz decyduje o pogrzebie z asystą wojskową i pochówku na kwaterze wojskowej cmentarza komunalnego przy ul. Wiślanej

     Komenda Garnizonu Bydgoszcz ul. Gdańska 147 tel. 261 415 150 /oficer dyżurny/

   -   zgłosić się do kpt. Wasiczonek tel. 607 087 725   8.00-15.00

   -   przedstawić: akt zgonu, zaświadczenie o przebiegu służby wojskowej, odznaczenia państwowe i wojskowe, czapkę wojskową i zdjęcie formatu A4

        /pogrzeb z trumną/

   - uzgodnić: termin pogrzebu, zakład pogrzebowy i udział asysty wojskowej

5.   W przypadku pochówku na cmentarzu przy ul. Wiślanej /kwatera wojskowa/ administrator: Zieleń Miejska w Bydgoszczy, tel. 52 327 9998, 502 306 483