płklek3

 

      30 października br jubileusz 95 - lecia urodzin obchodził jeden z najstarszych członków Koła Nr 1 ZŻWP im.gen.dyw. pil. Tadeusza Krepskiego w Bydgoszczy .

        Zarząd Koła ma w zwyczaju szanowanie rocznic urodzin naszych Kolegów i Koleżanek, a serdeczne życzenia i okolicznościowe wyróżnienia są wyrazem naszej pamieci, szacunku i więzi koleżenskiej. Niestety w czasie pandemii spotkanie z Jubilatem, aby złożyć życzenia i posłuchać Jego wspomnień i przy kawie, nie było możliwe. Myślę, że mogę przedstawić kolegom Jego ciekawe osiagniecia i zarys szlaku żołnierskiej służby.

      Urodził się w Łodzi w rodzinie podoficera zawodowego, kombatanta wojny polsko-bolszewickiej (1920) i polsko-niemieckiej (1939). Do chwili wybuchu wojny w 1939 r był członkiem Związku Harcerstwa Polskiego. W czasie okupacji pracował jako robotnik, a od lipca 1944 r. ukrywał się z powodu niestawienia się do kopania okopów we wsi Roszelki w okolicy m. Warta.

           Służbę wojskową rozpoczął w sierpniu 1946 roku w Oficerskiej Szkole Instruktorów Sanitarnych (Felczerów) w Łodzi.Po jej ukończeniu w 1948r. promowany na pierwszy stopień oficerski i skierowany do wojskowego sanatorium w Krynicy na stanowisko kierownika laboratorium. Studia w WAM w Łodzi rozpoczął w 1951r. i ukończył z wyróżnieniem w stopniu kapitana -1957r. Za bardzo dobre wyniki w nauce otrzymał nagrodę Głównego Kwatermistrza WP. W 1957 r zostaje skierowany na stanowisko st.lekarza do 5 pułku lotnictwa myśliwsko-szturmowego w Bydgoszczy. Pogłębia swoją wiedzę uzyskując specjalizację w zakresie medycyny ogólnej i organizacji ochrony zdrowia. Od 1961 r służy w 2 KOPK w Bydgoszczy, awansowany do stopnia pułkownika w 1983r. na stanowisku Szefa Wydziału. W listopadzie 1986 roku przechodzi w stan spoczynku po 40 latach zawodowej służby wojskowej, wstępując równocześnie w szeregi ZBŻiORWP. Za wzorową służbę, szczególne osiagnięcia został uhonorowany wieloma odznaczeniami w tym Krzyżem Kawalerskim OOP, złotym Krzyżem Zasługi i wieloma odznaczeniami resortowymi za zasługi dla medycyny lotniczei i WIML. Pasjonat wędkarstwa odznaczony złotą odznaką Za Zasługi dla PZW. Zawsze pogodnie usposobiony zyskał powszechne uznanie i szacunek członków naszego Koła i licznych przyjaciół.

 

płklek1                                               płklek2

     

Z okazji jubileuszu 90-lecia w 2015r. uhonorowany Złotym Krzyżem ZŻWP z Gwiazdą. 95 – lecie urodzin Jubilata Kapituła ZŻWP nadała płk Zdzisławowi Rakowskiemu Krzyż Komandorski ZŻWP.

       Serdecznie gratulujemy Koledze wyróżnienia życząc jeszcze wielu lat zdrowia i satysfakcji z działalności na rzecz wspólnoty żołnierskiej jaką stanowi ZŻWP.

                                       

Tekst i zdjęcia :   płk Krzysztof Łapiński

Bydgoszcz - Nasze Ukochane Miasto, Osiedle Błonie...

Na Skwerze 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich stoi przepiękny Symbol Lotnictwa – Pomnik Lotników, na którym zapisano „POLEGŁYM   LOTNIKOM   CZEŚĆ”. Pomnik powstał z inicjatywy Bydgoskiego Klubu Seniorów Lotnictwa w 1980 roku. To 40-ta rocznica i znaczące miejsce spotkań żołnierzy w stalowych mundurach w towarzystwie Władz Państwowych i Miasta Bydgoszczy, by oddać cześć tym, którzy polegli na wszystkich frontach II Wojny Światowej.

2

Dnia 26 sierpnia 2016 roku na terenie parku im. 2 Korpusu OP z inicjatywy Koła nr 1 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, (Koło powołane przez Dowództwo 2 KOP, a dzisiaj skupiające seniorów wszystkich jednostek stalowych mundurów), odsłonięto pomnik upamiętniający wszystkie jednostki Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej działających w rejonie Bydgoszczy, jednostki stanowiące w naszym określeniu tzw. „Garnizon Lotniczy”. Na płycie pomnika zapisano „Bydgoszczanie – Jednostki Wojsk Lotniczych i OP były są i będą z Wami”. Na tym pomniku została umieszczona także tablica z nazwiskami pilotów Jednostek Lotniczych w Bydgoszczy, którzy zginęli w katastrofach lotniczych przygotowując się do obrony z powietrza granic Naszej Polskiej Ojczyzny, bardzo często w młodym wieku pozostawiając najbliższych! Wykaz pilotów, którzy zginęli w katastrofach zastał przygotowany na podstawie nieprawdopodobnie szerokiej wiedzy na ten temat, Pana Pułkownika Pilota Stanisława Szajczyka.

Powyższa konstatacja zapisana po to, byśmy noszący, kiedyś i dzisiaj, stalowe mundury pamiętali, że Bydgoskie Lotnictwo nie skończyło się po II Wojnie Światowej. Byśmy pamiętając o Święcie Lotnictwa, stawali przed Pomnikiem oddając cześć poległym pilotom na wszystkich frontach II Wojny Światowej, ale i tym, którzy ginęli wykonując zadania szkoleniowe w okresie pokoju – a przecież byli towarzyszami naszej wspólnej drogi żołnierskiej.

Tegoroczne Święto Lotnictwa obchodzono skromnie. Pandemia była tego główną przyczyną. Czy obawa o utratę zdrowia. (Średnia wieku członków Koła wiele ponad 80 lat). Prawdopodobnie w pewnej części tak. A może brak zaproszenia (jak bywało co roku) przez ODN i nie mieliśmy pełnej informacji nawet o skromnych uroczystościach. 5Prezesa płk Edmunda Łącznego pytano dlaczego nie uczestniczył jak przez ostanie kilkadziesiąt lat. Trudno tłumaczyć rozwagę i obejście wirusa, jednak łatwiej ciężki stan chorobowy.

Wiceprezes Koła płk Krzysztof Łapiński uczestnik uroczystości zapisał:

4

Skromnie z udziałem nielicznych kolegów Bydgoskiego Klubu Seniorów Lotnictwa, naszych członków Koła nr 1 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, a także Stowarzyszenia Żołnierzy Pracowników i Sympatyków 2 KOP, spotkaliśmy się przy pamiątkowych pomnikach na osiedlu Błonie. Nie zabrakło kolegów z 22 ODN, którzy swą obecnością w lotniczych mundurach świadczyli, że to właśnie w dniu dzisiejszym jest święto Wojsk Lotniczych. Czas pandemii zaważył na losach naszej działalności. Myślę, że swoją obecnością daliśmy świadectwo trwania i pamięci o tych, którzy tu byli i są , żyli i umierali w służbie dla naszej Ojczyzny, i to, co utrwalono w historii naszego miasta - Bydgoszczy. Koledzy weterani, seniorzy różnie ocenili ten czas, zachowali spokój i przywdziali "maseczki". Miło było spotkać kolegów, trochę wspomnień, pamiątkowe fotki i składane wiązanki kwiatów zakończyły nasze świętowanie.

3 1