27 października 2018 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II odbył się Kujawsko-Pomorski Festiwal Polskiej Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej. Wydarzenie zgromadziło nie tylko gości specjalnych, rodziców, ale również mieszkańców, którzy swoją obecnością dodawali ducha młodym wykonawcom. Koncert zainaugurował występ gościa specjalnego z Wileńszczyzny - chóru "Jaskółeczka". Festiwal uświetnili również członkowie łochowskiego Klubu Seniora "Razem Raźniej", którzy zaprezentowali pokaz przygotowany na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości.
W trakcie przesłuchań konkursowych jury wysłuchało aż 47 wykonań otworów w czterech kategoriach. Spośród nich nagrodzeni zostali:

ODPOWIEDŹ NASZEGO KOŁA NR1 ZŻWP  POWOŁANEGO PRZY 2 KORPUSIE Obrony Powietrznej NA PIĘKNĄ INICJATYWĘ OBCHODÓW 100 LECIA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI

 List intencyjny zaprezentowany przez naszego prezesa płk Edmunda Łącznego na listopadowej Sesji Rady Gminy Białe Błota. Gminy z którą jest związany od urodzenia.

Szanowni Państwo. Mieszkańcy naszej Małej Ojczyzny

 Gminy Białe Błota.

Stajemy w przededniu wielkiego wydarzenia historycznego w Naszej Polskiej Ojczyźnie 100- lecie Niepodległości. Z oczywistych względów nie ma wśród nas tych którzy pamiętają początki tego historycznego wydarzenia  w naszej Gminie. Pozostają jedynie szczątki wspomnień zachowane w pamięci 70-80 – latków, opowiadane przez babcie przy lampie naftowej w zimowe wieczory. Wspomnienia te dotyczą walk Powstańców Wielkopolskich i grzmoty dział z pociągu na torach widocznych przez puste pola w Murowańcu. To jedynie szczątki drogi naszej gminnej historii tych lat. Miejscowości obecnego tereny Naszej Gminy zamieszkiwali w zdecydowanej większości Niemcy i Olendrzy. Dlatego też nie jest przypadkiem, że nie było u nas ani jednego Kościoła Katolickiego. Kościoły protestanckie w Łochowie i Cielu.  Wyświęcane dopiero po wojnie. To wszystko spowodowało, że początek drugiej wojny światowej na tych terenach zaczynał się czystkami. Zginęło wiele osób tylko dlatego bo byli Polakami. Po wojnie napływ ludności polskiej. Rozpoczęła się budowa nowej polskiej rzeczywistości w umiarkowanym spokoju. Koniec XX i początek XXI wieku to okres zdecydowanych zmian w naszej Gminie. Tereny rolne zostały przekształcane w tereny na których powstawały duże średnie i małe przedsiębiorstwa a budownictwo mieszkaniowe nabrało nieprawdopodobnego tempa. Dzisiaj możemy się poszczycić jako jedna z bogatszych Gmin w Polsce tym, że  mamy znaczący wkład w budowę bezpieczeństwa i rozwój naszej Polskiej Ojczyzny.