UROCZYSTY AKCENT ZAKOŃCZENIA OBCHODÓW 100 LECIA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI W GMINIE BIAŁE BŁOTA

Znaczącym i pięknym akcentem zakończenia obchodów stulecia Rzeczpospolitej Polskiej na terenie Gminy Białe Błota, były uroczystości 11 listopada. Uroczystości rozpoczynało odsłonięcie pomnika, którego inicjatorem był nasz prezes płk Edmund Łączny (mieszkaniec od urodzenia Gminy Białe Błota).

Dlaczego Pomnik? Dlaczego Pomnik Niepodległa?

Poszukiwaliśmy miejsca, które by jednoczyło mieszkańców, niezależnie od tego kim są i skąd przyszli. Miejsca pojednania.  Miejsca przy którym każdy mógłby znaleźć  swoje i bliskich odniesienie do Zwycięskiej  Walki o Wolną i Niepodległą Naszą Ukochaną Ojczyznę.

W trakcie realizacji niektórych zadań statutowych  przez Zarząd i członków Koła   w minionym roku , spotykaliśmy się z problemami  nie zawsze możliwymi do wykonania bez pomocy  z zewnątrz a w szczególności potrzebowaliśmy uznania naszych propozycji przez osoby bądź urzędy  administracji miasta Bydgoszczy, województwa  Kujawsko-Pomorskiego lub gmin a w szczególności  gmin Białe Błota i Mrocza.

Do grona osób którym jesteśmy szczególnie winni  uznanie i podziękowanie za wspieranie i pomaganie  naszej niełatwej przecież  pracy społecznej,  zaliczamy i serdecznie dziękujemy : panu Januszowi Zemke - posłowi do Parlamentu Europejskiego, panu Janowi Szopińskiemu - wiceprzewodniczącemu Rady Miasta Bydgoszczy, panu Romanowi Jasiakiewiczowi – radnemu Sejmiku województwa Kujawsko-Pomorskiego, pani Grażynie Kufel - Radnej miasta Bydgoszczy, panu płk Dariuszowi  Plucie – dowódcy 1 Brygady Logistycznej w Bydgoszczy, panu Marianowi  Wiśniewskiemu – kierownikowi Centrum Obsługi Edukacji i Sportu Gminy Białe Błota oraz pani dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji  w Mroczy - Kamili Łącznej, panu Bogusławowi Deja – przewodniczącemu Rady Osiedla Szwederowo w Bydgoszczy a także składamy podziękowania panu płk Andrzejowi Pasek, który prowadzi naszą stronę internetową.