15 czerwca 2018 roku w 12 rocznicę rozwiązania  K korpusu Obrony Powietrznej przed obeliskiem upamiętniającym Jednostki 2 KOP zgromadzili się byli żołnierze oraz sympatycy. Organizatorem spotkania jest Koło nr 1 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego pod prężnym kierownictwem płk Edmunda Łącznego. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło żołnierzy i pracowników wojska Korpusu jak również przedstawicieli władz samorządowych Bydgoszczy. na uroczystość przybyli:

  • Zastępca Prezydenta Miasta Bydgoszczy Mirosław Kozłowicz,

  • Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Bydgoszczy Ireneusz Nitkiewicz,

  • Radny a jednocześnie Prezes Stowarzyszenia  Na Rzecz Rozwoju Osiedla Błonie Robert  Kufel,

  • Były Wicemarszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego Jan Szopiński,

  • Były Szef Sztabu 2 KOP - płk. Stefan Bartczak,

  • Przewodniczący Rady Osiedla Błonie Krzysztof Kołodziejczyk,

  • Były Dowódca 3 Pułku Myśliwsko- Bombowego płk pil. Stanisław Nowak,Były Szef Sztabu 2 Bazy Lotniczej „Bydgoszcz’  ppłk Andrzej Pasek,

  • Prezes Bydgoskiego Klubu Weteranów Lotnictwa Jan Wiśnicki,

  • Wiceprezesa Stowarzyszenia Żołnierzy Pracowników i Sympatyków 2 KOP ppłk Czesław Hrut.

NASZE KOŁO. KOŁO NR1 W BYDGOSZCZY IM.GEN. DYW. PIL. TADEUSZA KREPSKIEGO - DOWÓDCY 2 KORPUSU OBRONY POWIETRZNEJ,

NIE ZAPOMINA O WIELKICH WYDARZENIACH HISTORYCZNYCH

 

ROK STULECIA PAŃSTWA POLSKIEGO minął.  Minął okres wielkich patriotycznych  wydarzeń,  których  w  gminie Białe Błota  byliśmy  inicjatorami  i współorganizatorami.   8 maja 2019 rok. W całej Polsce zwłaszcza w samorządach uroczyście obchodzono zakończenie II wojny światowej. Dzień Zwycięstwa nad hitlerowskim zniewoleniem, nad okrutną barbarzyńską wojną.