Szanowne Koleżanki i Koledzy,

 

w przypadku śmierci żołnierza-członka Koła nr 1 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego

 

N A L E Ż Y   :

1. Powiadomić o śmierci kolegi osoby funkcyjne ze składu Zarządu Koła :

- Edmund Łączny             tel. 604 484 041

- Krzysztof Łapiński         tel. 608 889 405

- Stanisław Mandziuk      tel. 600 494 791

2. Członek rodziny składa wizytę w Urzędzie Miejskim w Bydgoszczy, z dowodem osobistym zmarłego i aktem zgonu

3. Członek rodziny udaje się do Wojskowego Biura Emerytalnego : Bydgoszcz ul. Z. Augusta 20 a tel. 261 415 112, 261 415 136

    należy:

      - posiadać: akt zgonu, legitymację emeryta

      - odebrać: zaświadczenie o przebiegu służby wojskowej

4.   Komenda Garnizonu Bydgoszcz decyduje o pogrzebie z asystą wojskową i pochówku na kwaterze wojskowej cmentarza komunalnego przy ul. Wiślanej

     Komenda Garnizonu Bydgoszcz ul. Gdańska 147 tel. 261 415 150 /oficer dyżurny/

   -   zgłosić się do kpt. Wasiczonek tel. 607 087 725   8.00-15.00

   -   przedstawić: akt zgonu, zaświadczenie o przebiegu służby wojskowej, odznaczenia państwowe i wojskowe, czapkę wojskową i zdjęcie formatu A4

        /pogrzeb z trumną/

   - uzgodnić: termin pogrzebu, zakład pogrzebowy i udział asysty wojskowej

5.   W przypadku pochówku na cmentarzu przy ul. Wiślanej /kwatera wojskowa/ administrator: Zieleń Miejska w Bydgoszczy, tel. 52 327 9998, 502 306 483

Tam, gdzie uroczyste odniesienia do wydarzeń Historyczno – Patriotycznych jesteśmy także my, przedstawiciele Związku Żołnierzy Wojska Polskiego

4

Bydgoszcz. Nasze Miasto.pl