1 Września. 80 Rocznica wybuchu drugiej wojny światowej. Zadajemy sobie pytanie: Czy ten dzień można świętować? Trudno mówić o święcie. To dzień, w którym wracamy do przykrych wspomnień. Wspomnień o najbliższych, którzy ginęli bo byli Polakami. Ginęli także tutaj na naszej ziemi w Naszej Małej Ojczyźnie. To dzień refleksji.

28 sierpnia Święto Lotnictwa.

    Może w inne dni, może inne daty, jednak od 1980 roku przy pomniku nazywanym przez społeczność Bydgoszczy „Pomnikiem Lotników” spotykali się przedstawiciele Garnizonu Lotniczego Bydgoszcz by oddać ukłon, by oddać cześć pilotom, którzy otwierali piękne karty polskiego lotnictwa oraz tych, którzy ginęli  dla Naszej Ukochanej Polskiej Ojczyzny. W uroczystościach, tak jak co roku, brali udział przedstawiciele władz województwa i samorządu, a także mieszkańcy Bydgoszczy. Byli także zapraszani członkowie koła, obecnie Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego zorganizowanego przy 2 Korpusie Obrony Powietrznej. Tu należy nadmienić, że inicjatorem budowy tego pomnika był Bydgoski Klub Seniorów Lotnictwa a jego grupa  członków należy także obecnie do Koła ZŻWP.