Spotkaliśmy się 31 stycznia by podsumować 2019 rok, przyjąć sprawozdania z działalności i finansowe, a także po to, by zatwierdzić preliminarz i plany działania na 2020 rok.

Ważnym wydarzeniem było wręczenie legitymacji nowemu członkowi Koła koledze majorowi Stanisławowi Moś

Prezes w podsumowaniu .powiedział:

Szanowne Koleżanki! Szanowni Koledzy!

Rok 2019 już za nami przeszedł do historii. Ze smutkiem przeżywaliśmy chwile, kiedy to w ubiegłym roku na wieczną wartę odeszło 4 naszych kolegów:

 • ppłk w st. spocz. Józef ANIOŁA (były członek);
 • mjr w st. spocz. Stanisław SIWEK;
 • ppłk w st. spocz. Franciszek PŁASZAJ;
 • płk w st. spocz.Zenon SZYMAŃCZAK.

Proszę o powstanie! Uczcijmy Pamięć po Nich CHWILĄ CISZY.

    Jak w ubiegłych latach w ramach możliwości i uwarunkowań społeczno politycznych realizowaliśmy postawione przed Zarządem zadania. Niezaprzeczalnie uwarunkowania polityczne w wojsku spowodowały ograniczenie naszych tradycyjnych działań wpisujących się w działalność patriotyczną na rzecz młodzieży. Musieliśmy wyciąć takie przedsięwzięcia jak Spotkania Patriotyczno – Obronne i Festiwal Polskiej Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej. Nie odchodzimy od współpracy z takimi szkołami, które prowadzą intensywne wychowanie patriotyczne na swoim terenie. Bierzemy udział w uroczystościach patriotycznych Szkoły Podstawowej  im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach  i Szkoły Podstawowej nr 38 im. Zdobywców Wału Pomorskiego w Bydgoszczy.

W roku 2019 najważniejszym wydarzeniem były uroczyste obchody 101 rocznicy odzyskania niepodległości przy Pomniku „Niepodległa” w Białych Błotach i 101 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego przy Pomniku Powstańca Wielkopolskiego w Bydgoszczy.

Jak co roku zorganizowaliśmy spotkanie Wigilijno – Noworoczne. W 2019 roku w restauracji ,,Szarotka’’ na Szwederowie. Swoją obecnością uświetnili nasze spotkanie Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej - Jan Szopiński, Zastępca Prezydenta Bydgoszczy - Mirosław Kozłowicz, a także Samorządowcy Miejscy i Osiedlowi. W miłej atmosferze dostojni goście podkreślali dobrą współpracę z naszym Kołem, były gratulacje i wspomnienia.

W marcu tradycyjnie uczciliśmy Święto Kobiet obdarowując nasze Panie symbolicznym kwiatkiem i składając życzenia.

24 września 2019 r. braliśmy współudział w przygotowaniu i przebiegu uroczystości związanej z 225 rocznicą wkroczenia wojsk gen. Henryka Dąbrowskiego na ziemie Kujaw i Pomorza by wyzwolić je spod panowania pruskiego. Uroczystość zaczęła się w Łabiszynie a kończyła w Bydgoszczy.

Delegacja naszego Koła brała udział w uroczystościach państwowych i wojskowych związanych ze świętami:

 • Dnia Zwycięstwa (8 maja);
 • Święta Wojska Polskiego;
 • Święta Lotnictwa przy pomniku na Błoniu (28 sierpnia) w asyście pocztu sztandarowego i kompanii honorowej oraz żołnierzy Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania, nie zabrakło także mieszkańców Błonia i okolic.
 • Rocznicy wybuchu II wojny światowej;
 • Rocznicy mordu mieszkańców Szwederowa (15.09 – 80 rocznica).

Poczet sztandarowy i delegacja naszego Koła brały czynny udział w uroczystościach pogrzebowych zmarłych członków Koła.

Bierzemy udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu zawodów sportowo-obronnych, a z powodzeniem w nich uczestniczymy.

Uroczyście obchodzimy (od tego roku – 27 kwietnia) przy Pomniku w Parku 2 Korpusu Obrony Powietrznej w Bydgoszczy, Uroczystość związaną z oddaniem czci kolegom z byłego „Garnizonu Lotniczego” i pilotom, którzy zginęli w katastrofach lotniczych nad Bydgoszczą i okolicami.

Na koniec kilka liczb.

Koło liczy 49 członków z następującym przedziałem wiekowym:

 • 51 do 60 lat – 1;
 • 61 do 70 lat – 10;
 • 71 do 80 lat – 15;
 • 81 do 90 lat – 18;
 • powyżej 90 lat – 5 członków.

Średnia wieku ponad 76 lat.

Niestety w 2019 roku naszych szeregów nie uzupełnił żaden kandydat, a jeden kolega zrezygnował z członkowstwa w Związku.

(Dopiero w styczniu 2020r. 1 kolega zasilił nasze szeregi).

Teraz czas na podziękowania. Koleżanki i Koledzy za udział, za pomoc w organizacji wszystkich wydarzeń Serdecznie Dziękuję.

Na wyróżnienie w naszej pracy zasługuje cały Zarząd, jednak muszę podkreślić szczególne zaangażowanie Rysia Derola, Krzysia Skurzyńskiego, Tomka Suwińskiego. Pomoc i współpraca kolegów Stasia Mandziuka, Krzysia Łąpińskiego i Tadzia Mroza to już dobra wieloletnia tradycja. Ze szczególną atencją zwracam się do koleżanek z naszego Koła. Ich urok ubogaca każde spotkanie, a pomoc jest niezastąpiona. Dlatego też składam Wam koleżanki i koledzy serdeczne podziękowanie. Co ja bym bez Was zrobił?

Dziękując kłaniam się nisko tym, którzy robią wszystko, by znaleźć czas i uczestniczyć w Poczcie Sztandarowym. Są to koledzy Ryszard Derol, Wiesław Melka, Krzysztof i Andrzej Skurzyńscy, Zdzisław Strój i Bogdan Dembowski.

Szanowne Koleżanki i Koledzy. Nasz Związek, Związek Żołnierzy Wojska Polskiego mimo utrudnień z zewnątrz żyje i jest bardzo aktywny. Widać to wyraźnie, chociażby na podstawie sprawozdania, naszego Koła. Mimo już nie młodego wieku członków i niejednokrotnie kłopotów związanych ze zdrowiem potrafimy znaleźć tyle energii i czasu, by wykonać postawione przed sobą zadania. Udział w wychowaniu patriotycznym młodzieży, oddawanie należnej czci tym wszystkim, którzy oddali życie walcząc o wolną Polskę, to nasze priorytety. Robimy wiele by zachować w pamięci mieszkańców naszego grodu nad Brdą, jednostki w stalowych mundurach, by pokazać rolę i pracę naszego Koła, a tym samym ZŻWP. Nie żyjemy tylko dla siebie i dla spotkań. Spotkania są dla nas chwilą wspomnień, a także refleksji i szukania pomysłów do dalszych działań.

Nowy rok, nowe zadania. Jestem przekonany, że mimo naturalnych i przypadkowych trudności, zadania które przed sobą postawiliśmy wykonamy.

Wierzymy w swoją siłę mimo wieku.

Przy wspomnieniach, rozmowach i wodzie z paluszkami z narady przechodzimy do działania.

1 

       Dnia 13 grudnia spotkaliśmy się w „Kawiarni Szarotka” na osiedlu Szwederowo w gronie kolegów ich osób bliskich i dostojnych gości, którzy przyjęli nasze zaproszenie.
Rolę gospodarza pełnił pan płk Edmund Łączny witając kolegów i gości pastorałką „Ten szczególny dzień się budzi” w popisie wokalnym, składając życzenia wszystkim obecnym. Podkreślił wartość symboliki Świąt Bożego Narodzenia. Zaszczycili nas swoją obecnością: Honorowy członek naszego Koła JanSzopiński
– Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Mirosław Kozłowicz - nasz Przyjaciel Zastępca Prezydenta Miasta Bydgoszczy, Robert Kufel - Radny Rady Miasta Bydgoszcz z bliskiego nam Osiedla Błonie, płk w st. spocz. Krzysztof Załóg Prezes Stow. Ż P i S 2KOP, pilot Jan Wiśnicki - Prezes Bydg. Klubu Seniorów Lotn., Waldemar Lipiński wspierający finansowo nasze działania. Jak w innych latach zaszczycił naszą uroczystość ks. kapelan mjr Andrzej Migała.
      Po powitaniu przez prezesa przeżyliśmy moment smutku. Chwilą ciszy uczciliśmy pamięć kolegów, którzy w tym roku odeszli na wieczną wartę: płk Zenon Szymańczak, ppłk Józef Anioła, ppłk Franciszek Płaszaj i mjr Stanisław Siwek.
Były także miłe chwile. Podczas uroczystości wielu kolegów otrzymało medale pamiątkowe i podziękowania za przekazanie 1% podatku na cele statutowe
naszego Związku, a tym samym naszego koła. Wręczenie podziękowań i odznaczeń celebrowali panowie prezes płk Edmund Łączny i płk Stanisław Mandziuk
- wiceprezesi Kujawsko-Pomorskiego ZW ZŻWP w Bydgoszczy. Po części oficjalnej ksiądz kapelan przekazał Boże Błogosławieństwo odmawiając stosowną modlitwę i święcąc opłatek. Radosny i uroczysty nastrój towarzyszył nam podczas wzajemnego składania sobie życzeń i przełamywania się opłatkiem.

Po chwilach uniesień przystąpiliśmy do spożywania kolacji wigilijnej -  zrozumiała chwila ciszy. Nie na długo. Wróciliśmy do miłych sympatycznych rozmów i wspomnień. Należy także podkreślić, że smacznie przygotowane i podane potrawy były także tematem rozmów i sympatycznych ocen.

W imieniu kolegów wyrażam uznanie i podziękowanie obsłudze podejmującej nas w „Kawiarni SZAROTKA” na Bydgoskim Osiedlu Szwederowo.

 
Krzysztof Łapiński
 

3