Terminarz zebrań   członków Koła   - czwartek g. 17.00

 

Styczeń          26                          Lipiec               ***

Luty               ***                          Sierpień           ***

Marzec         ***                           Wrzesień        

Kwiecień      27                            Październik   26             

Maj               ***                           Listopad         14    

Czerwiec      22                          Grudzień   ustali Zarząd

 

Terminarz spotkań Zarządu Koła  - czwartek g.10.00

Styczeń                 10                         Lipiec               ***

Luty                        7                          Sierpień             8 Trzciniec

Marzec                 14                          Wrzesień         12

Kwiecień               11                          Październik     10

Maj                         9                          Listopad          14

Czerwiec              13                          Grudzień           5      

 

PODSTAWOWE KIERUNKI DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU KOŁA w 2023r

 • Integrowanie srodowiska rodzin wojskowych poprzez organizowanie imprez o charakterze rekreacyjnym ,turystyczno-krajoznawczym , zawodach sportowo-obronnych.
 • Wspieranie aktywnosci wszystkich członków kola w uiszczeniu naleznej składki członkowskiej, jako wypełnianie zadań statutowych.
 • Propagowanie społecznie ważnej akcji przekazywania 1% podatku dochodowego na rzecz ZŻWP.
 • Popularyzacja czytelnictwa w środowisku byłych żołnierzy, periodyku naszego zwiazku „ Głos Weterana i Rezerwisty”.Prenumerata czasopisma byłaby szczególnie godną inicjatywą.
 • aktywny udział czonków Koła w w zacieśnianiu współpracy z instancjami samorzadu terytorialnego, oraz udział w przedsiewzieciach o charakterze patriotycznym i pro obronnym.

TEMATYCZNY PLAN PRACY / ZAMIERZEŃ NA ROK 2023

Styczeń- marzec:

 • Do 21. stycznia przesłać do Zarządu Wojewódzkiego Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 • Do 21. stycznia wykonać wymagane dokumenty sprawozdawcze i finansowe  z pracy Kola w 2022 roku / Sekretarz i Skarbnik Kola /.
 • Do 31 stycznia zgłosić do Zarządu Wojewódzkiego w 2023 r. Jubileusze Par Małżeńskich.
 • Przygotowanie wniosków dotyczących wyróżnień członków Koła zwracając uwagę na jubileusze i wieloletnią prace w Kole - do 24.02..2023.
 • Przekazać do ZW ZŻWP w Bydgoszczy pierwszą ratę składek członkowskich do 28.02.2023.
 • Przygotowanie  uroczystego zebrania Zarzadu Koła z zaproszeniem rodzin z Okazji Święta Kobiet - 8 marca 2023.
 • Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego 17 marca godz. 11.00.

 

   Kwiecień-Czerwiec:

 • Wybór zespołu do udziału w zawodach sportowo-obronnych „ o Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Puchar Prezesa ZW ZŻWP Zawody 9 maja Bydgoszcz.
 •  Udział delegacji w obchodach Święta Narodowego Konstytucji 3-maja oraz 79  rocznicy zakończenia II wojny światowej.
 • Uroczyste spotkanie członków Koła przy naszej tablicy pamiątkowej ul. Ks..Józefa Schultza.
 • Organizacja udziału Zarządu i członków Koła w obchodach 42 rocznicy powstania ZŻWP 14 czerwca.
 •  Wpłacić II ratę składek członkowskich do 15.06.2023.

  

   Lipiec- Wrzesień:       

 • Udział członków Kola w uroczystościach Święta Wojska Polskiego 15 sierpnia.
 • Uczestnictwo ze Sztandarem w uroczystościach Święta Lotnictwa -28 sierpnia.
 • Obchody 84 rocznicy wybuchu II wojny światowej.
 • Spotkanie integracyjne członków i rodzin 30 września – Pieczyska.
 • Wpłacić III i ostatnia rate składek członkowskich do 15.09.2023.

 

Październik Grudzień:

 • Do 4 listopada złożyć zamówienie na prenumeratę GWIR na 2024rok.
 • 11 listopada - udział delegacji ze sztandarem w obchodach 104 rocznicy Narodowego Święta Niepodległości przy pomniku – szkoła w Białych Błotach.
 • Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego 15 grudni.a
 • Udział delegacji w obchodach 105 rocznicy powstania Wielkopolskiego. ul. Bernardyńska – 27.12.2023.
 • Spotkanie Wigilijno-Noworoczne – Zarząd ustali w listopadzie. 

Wykaz Świąt Państwowych, Wojskowych i Patriotycznych na terenie Bydgoszczy i okolic w których chętnie bierzemy udział.

 

 1. 20 stycznia - 103. Rocznica powrotu Bydgoszczy do Macierzy.
 2. 24 stycznia - 78. Rocznica wyzwolenia Bydgoszczy.
 3. 3 maja - Święto Konstytucji 3 Maja.
 4. 8 maja - 78 rocznica zakończenia II wojny światowej.
 5. 15 sierpnia - Święto WP.
 6. 28 sierpnia - Święto Lotnictwa.
 7. 1 września - 84 rocznica wybuchu II wojny światowej ( Uroczystość w Kościele p.w. św. Jadwigi Królowej. Druga część Uroczystości Cmentarz Bohaterów Bydgoszczy przy ul. Gen. Grzmota Skotnickiego 2).
 8. 11 listopada Narodowe Święto Niepodległości.
 9. 27 grudnia – Rocznica Wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

 

 

 

 

 

Związek Żołnierzy Wojska Polskiego

Koło nr 1 im. gen. dyw. pil. Tadeusza Krepskiego –

dowódcy 2 KOP

w Bydgoszczy

 

 

ZŻ

 

 

PLAN   ZAMIERZEŃ

KOŁA NR 1 ZŻWP

2022 rok

 

 

Terminarz zebrań członków Koła nr 1

 

godz.1700

       

Styczeń

***

Lipiec

***

Luty

***

Sierpień

***

Marzec

***

Wrzesień

29

Kwiecień

30

Październik

27

Maj

***

Listopad

***

Czerwiec

23

Grudzień

16

     

Terminarz posiedzeń Zarządu Koła nr 1

godz.1000

       

Styczeń

***

Lipiec

***

Luty

25

Sierpień

***

Marzec

***

Wrzesień

13

Kwiecień

29

Październik

11

Maj

***

Listopad

8

Czerwiec

24

Grudzień

6

 

 

 

Zasadnicze kierunki działalności Zarządu i członków Koła w 2022r.

Nasza dewiza ”Zawsze Wierni Ojczyźnie” – umacniajmy poczucie godności osobistej z przynależności do środowiska żołnierzy niepełniących obecnie służb wojskowej, nie żyjemy tylko dla siebie.

 1. Działamy w nieciekawym okresie różnorakich zagrożeń, nie pozostaniemy obojętni  wobec obdzierania nas z godności i honoru.
 2. Zarząd Koła będzie oceniał bieżącą informację o stanie zagrożenia epidemiologicznego, a na podstawie tych ocen będą podejmowane decyzje dotyczące udziału członków Koła w spotkaniach Zarządu, zebraniach członków Koła i innych zadań wynikających z planu zamierzeń. Informacje o powyższym będą na stronie internetowej (www.weterani2kop.pl) lub w kontaktach telefonicznych.
 3. Bieżące kontynuowanie współpracy z organizacjami kombatanckimi i społecznymi skupiającymi kolegów wspólnej służby, weteranów i kombatantów.
 4. Pozyskiwanie przez nasze Koło nowych członków ważnym elementem naszej dalszej egzystencji i pracy na rzecz żołnierzy emerytów i rencistów wojskowych.
 5. Uczestniczenie w organizowanych uroczystościach państwowych, wojskowych na terenie miasta Bydgoszczy i Gminy Białe Błota. Stanowi to niezbędny element naszej pracy dla:
 • a) obrony czci, honoru i godności żołnierza polskiego;
 • b) utrwalenia pamięci historycznej i postaw patriotycznych;
 • c) informacji społeczeństwa o naszej pracy i popularyzacji naszego Związku.
 1. Podejmowanie w miarę posiadanych możliwości, w stosunku do członków Koła, inicjatyw mających na celu niesienie wsparcia, potrzebującym seniorom kolegom emerytom i rencistom.
 2. Udział w organizowanych imprezach przez Kujawsko-Pomorski ZW ZŻWP w Bydgoszczy a także organizowanie przez Koło spotkań o charakterze integracyjnym.
 3. Dokumentację finansową prowadzić na dotychczasowych zasadach. Należności i płatności realizować na podstawie ustalonych regulaminowych zasad i zatwierdzonego na bieżący rok planu wydatków.

 

Tematyczny plan zamierzeń na 2022 rok:

Styczeń-Marzec:

 • do 24.01 wykonać wymagane dokumenty sprawozdawcze i finansowe z pracy Koła w 2021 roku (Sekretarz Koła i Skarbnik Koła);
 • przygotowanie wniosków dot. wyróżnień członków Koła-do 24.02 (Sekretarz Koła propozycje do akceptacji należy przekazać członkom Zarządu zwracając uwagę na jubileusze i wieloletnie członkowstwo);
 • do 28.02 wpłacić do ZW ZŻWP I ratę składek członkowskich (należność z wpłaconych składek);
 • przygotowanie wniosków-wyróżnień, zgłoszenie jubileuszowych par małżeńskich (Sekretarz Koła);
 • przygotowanie uroczystego zebrania Zarządu Koła z zaproszeniem kobiet, z okazji „Dnia Kobiet” 08.03.2022r.

Kwiecień- Czerwiec

 • przygotowanie zespołu do udziału w zawodach sportowo-obronnych „O puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego” i „Puchar Prezesa Kujawsko-Pomorskiego ZW ZŻWP planowane zawody na 10 maja 2022r. Organizatorzy i uczestnicy zawodów muszą być po szczepieniu na COVID-19;
 • udział delegacji w obchodach Święta Narodowego Konstytucji 3 Maja oraz 78 rocznicy zakończenia II wojny światowej przy pomniku ul. Szubińska w Białych Błotach;
 • 27 kwietnia o godz. 11.00 przy Obelisku na ul. Ks. Józefa Schulza i Oddanie Czci Pilotom Którzy Zginęli w Katastrofach Lotniczych;
 • organizacja i udział Zarządu w obchodach 41 rocznicy powstania ZŻWP – 17.06.2022 r.;
 • wpłacić II ratę składek członkowskich do 15.06.2022r. (należność z wpłaconych składek).

Lipiec-Wrzesień

 • udział członków Kola w uroczystościach Święta Wojska Polskiego w Bydgoszczy 15.08.2022r.;
 • udział członków koła w uroczystościach Święta Lotnictwa 28.08.2022r. (Poczet Sztandarowy jeżeli będzie zaproszenie organizatorów);
 • obchody uroczystości 83 rocznicy wybuchu II wojny światowej, Cmentarz Bohaterów Bydgoszczy ul. gen. Grzmota Skotnickiego i przy Pomniku ul. Szubińska Białe Błota 1.09.2022r.;
 • spotkanie integracyjne członków Kujawsko-Pomorskiej organizacji ZŻWP /___.10.2022/ Pieczyska;
 • wpłacić do 15.09.2022 III i ostatnią ratę składek członkowskich, (należność z wpłaconych składek);

Październik-Grudzień

 • udział delegacji ze sztandarem w obchodach 103 rocznicy Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada przy Pomniku „1918 – NIEPODLEGŁA – 2018” , Szkoła w Białych Błotach;
 • udział delegacji w uroczystościach obchodu 104 rocznicy powstania Wielkopolskiego przy pomniku na ul. Bernardyńskiej 27.12.2022r.;
 • 16 grudnia koleżeńskie spotkanie Wigilijno – Noworoczne.

 

U W A G A : Skutki pandemii roku 2021 i roku obecnego będą oceniane przez Zarząd Koła. Obowiązujące państwowe obostrzenia a także wykonane szczepienia członków Koła będą  miały zasadniczy wpływ na realizację planowanych zamierzeń i uczestnictwo w planowanych uroczystościach. Realizacja zadań na szczeblu Wojewódzkim będzie konsultowana z ZW ZŻWP.

 

11

 

22

 

33