Podstawowe kierunki działalności Zarządu Koła w 2024r.

 • Integrowanie środowiska rodzin wojskowych poprzez organizowanie imprez o charakterze rekreacyjnym, turystyczno – krajoznawczym i zawodach sportowo – obronnych.
 • Wspieranie aktywności wszystkich członków Koła w uiszczaniu należnej składki członkowskiej, jako wypełnianie zadań statutowych.
 • Propagowanie społecznie ważnej akcji przekazywania 1% podatku na rzecz ZŻ WP.
 • Popularyzacja czytelnictwa w środowisku byłych żołnierzy periodyku naszego Związku „Głos Weterana i Rezerwisty”. Prenumerata czasopisma byłaby szczególnie godną inicjatywą.
 • Atywny udział członków Koła w zacieśnianiu współpracy z instancjami samorządu terytorialnego oraz udział w przedsięwzięciach o charakterze patriotycznym i proobronnym .

Tematyczny plan pracy / zamierzeń na 2024 rok:

Styczeń – Marzec:

 • do 24.01.2024 r. przesłać do Zarządu Wojewódzkiego Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 • do 24.01.2024 r. wykonać wymagane dokumenty sprawozdawcze i finansowe z pracy Koła w 2022 roku (Sekretarz i Skarbnik Koła);
 • do 31.01.2024 r. zgłosić do Zarządu Wojewódzkiego Jubileusze Par Małżeńskich w 2023 roku.
 • przygotowanie wniosków dotyczących wyróżnień członków Koła zwracając uwagę na jubileusze i wieloletnią pracę w Kole – do 23.02.2024 r.;
 • do 29.02.2024 r. wpłacić do ZW ZŻWP I ratę składek członkowskich (należność z wpłaconych składek);
 • przygotowanie uroczystego zebrania Zarządu Koła z zaproszeniem rodzin z okazji „Święta Kobiet” - 03.2023r.;

Kwiecień – Czerwiec

 • wybór zespołu do udziału w zawodach sportowo – obronnych o „Puchar Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego” i „Puchar Prezesa Kujawsko – Pomorskiego ZW ZŻWP, zawody w maju w Bydgoszczy;
 • udział delegacji w obchodach Święta Narodowego Konstytucji 3 Maja oraz 79 rocznicy zakończenia II wojny światowej;
 • uroczyste spotkanie członków Koła przy naszej tablicy pamiątkowej ul. ks. Józefa Schultza;
 • organizacja udziału Zarządu i członków Koła w obchodach 43 rocznicy powstania ZŻWP w czerwcu 2024r.;
 • wpłacić II ratę składek członkowskich do 14.06.2024 r.

Lipiec – Wrzesień

 • udział członków Koła w uroczystościach Święta Wojska Polskiego – 08.2024 r.;
 • uczestnictwo ze Sztandarem w uroczystościach Święta Lotnictwa  – 08.2024 r.;
 • obchody 84 rocznicy wybuchu II wojny światowej;
 • spotkanie integracyjne członków Kujawsko – Pomorskiej organizacji ZŻWP – 28.09.2023 r. Pieczyska;
 • wpłacić do 09.2024 r. III i ostatnią ratę składek członkowskich.

Październik – Grudzień

 • do 11.2024 r. złożyć zamówienie na prenumeratę GWIR na 2025 rok;
 • udział delegacji ze sztandarem w obchodach 106 rocznicy Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada przy Pomniku „1918 – NIEPODLEGŁA – 2018”, Szkoła w Białych Błotach;
 • udział delegacji w uroczystościach obchodu 106 rocznicy Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego przy pomniku na ul. Bernardyńskiej 12.2023r.;
 • Spotkanie Wigilijno – Noworoczne – datę ustali Zarząd w listopadzie.

Wykaz Świąt Państwowych, Wojskowych i Patriotycznych na terenie Bydgoszczy i okolic, w których chętnie bierzemy udział:

 • 20 stycznia – 104 Rocznica powrotu Bydgoszczy do Macierzy;
 • 24 stycznia – 79 Rocznica wyzwolenia Bydgoszczy;
 • 3 maja – Święto Konstytucji 3 Maja;
 • 8 maja – 79 rocznica zakończenia II wojny światowej;
 • 15 sierpnia – Święto WP;
 • 28 sierpnia – Święto Lotnictwa;
 • 1 września – 85 rocznica wybuchu II wojny światowej ( Uroczystość w Kościele p.w. św. Jadwigi Królowej. Druga część Uroczystości Cmentarz Bohaterów Bydgoszczy przy ul. Gen. Grzmota Skotnickiego 2);
 • 11 listopada Narodowe Święto Niepodległości;
 • 27 grudnia – Rocznica Wybuchu Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego.