Związek Żołnierzy Wojska Polskiego

Koło nr 1 im. gen. dyw. pil. Tadeusza Krepskiego –

dowódcy 2 KOP

w Bydgoszczy

 

 

ZŻ

 

 

PLAN   ZAMIERZEŃ

KOŁA NR 1 ZŻWP

2022 rok

 

 

Terminarz zebrań członków Koła nr 1

 

godz.1700

       

Styczeń

***

Lipiec

***

Luty

***

Sierpień

***

Marzec

***

Wrzesień

29

Kwiecień

30

Październik

27

Maj

***

Listopad

***

Czerwiec

23

Grudzień

16

     

Terminarz posiedzeń Zarządu Koła nr 1

godz.1000

       

Styczeń

***

Lipiec

***

Luty

25

Sierpień

***

Marzec

***

Wrzesień

13

Kwiecień

29

Październik

11

Maj

***

Listopad

8

Czerwiec

24

Grudzień

6

 

 

 

Zasadnicze kierunki działalności Zarządu i członków Koła w 2022r.

Nasza dewiza ”Zawsze Wierni Ojczyźnie” – umacniajmy poczucie godności osobistej z przynależności do środowiska żołnierzy niepełniących obecnie służb wojskowej, nie żyjemy tylko dla siebie.

 1. Działamy w nieciekawym okresie różnorakich zagrożeń, nie pozostaniemy obojętni  wobec obdzierania nas z godności i honoru.
 2. Zarząd Koła będzie oceniał bieżącą informację o stanie zagrożenia epidemiologicznego, a na podstawie tych ocen będą podejmowane decyzje dotyczące udziału członków Koła w spotkaniach Zarządu, zebraniach członków Koła i innych zadań wynikających z planu zamierzeń. Informacje o powyższym będą na stronie internetowej (www.weterani2kop.pl) lub w kontaktach telefonicznych.
 3. Bieżące kontynuowanie współpracy z organizacjami kombatanckimi i społecznymi skupiającymi kolegów wspólnej służby, weteranów i kombatantów.
 4. Pozyskiwanie przez nasze Koło nowych członków ważnym elementem naszej dalszej egzystencji i pracy na rzecz żołnierzy emerytów i rencistów wojskowych.
 5. Uczestniczenie w organizowanych uroczystościach państwowych, wojskowych na terenie miasta Bydgoszczy i Gminy Białe Błota. Stanowi to niezbędny element naszej pracy dla:
 • a) obrony czci, honoru i godności żołnierza polskiego;
 • b) utrwalenia pamięci historycznej i postaw patriotycznych;
 • c) informacji społeczeństwa o naszej pracy i popularyzacji naszego Związku.
 1. Podejmowanie w miarę posiadanych możliwości, w stosunku do członków Koła, inicjatyw mających na celu niesienie wsparcia, potrzebującym seniorom kolegom emerytom i rencistom.
 2. Udział w organizowanych imprezach przez Kujawsko-Pomorski ZW ZŻWP w Bydgoszczy a także organizowanie przez Koło spotkań o charakterze integracyjnym.
 3. Dokumentację finansową prowadzić na dotychczasowych zasadach. Należności i płatności realizować na podstawie ustalonych regulaminowych zasad i zatwierdzonego na bieżący rok planu wydatków.

 

Tematyczny plan zamierzeń na 2022 rok:

Styczeń-Marzec:

 • do 24.01 wykonać wymagane dokumenty sprawozdawcze i finansowe z pracy Koła w 2021 roku (Sekretarz Koła i Skarbnik Koła);
 • przygotowanie wniosków dot. wyróżnień członków Koła-do 24.02 (Sekretarz Koła propozycje do akceptacji należy przekazać członkom Zarządu zwracając uwagę na jubileusze i wieloletnie członkowstwo);
 • do 28.02 wpłacić do ZW ZŻWP I ratę składek członkowskich (należność z wpłaconych składek);
 • przygotowanie wniosków-wyróżnień, zgłoszenie jubileuszowych par małżeńskich (Sekretarz Koła);
 • przygotowanie uroczystego zebrania Zarządu Koła z zaproszeniem kobiet, z okazji „Dnia Kobiet” 08.03.2022r.

Kwiecień- Czerwiec

 • przygotowanie zespołu do udziału w zawodach sportowo-obronnych „O puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego” i „Puchar Prezesa Kujawsko-Pomorskiego ZW ZŻWP planowane zawody na 10 maja 2022r. Organizatorzy i uczestnicy zawodów muszą być po szczepieniu na COVID-19;
 • udział delegacji w obchodach Święta Narodowego Konstytucji 3 Maja oraz 78 rocznicy zakończenia II wojny światowej przy pomniku ul. Szubińska w Białych Błotach;
 • 27 kwietnia o godz. 11.00 przy Obelisku na ul. Ks. Józefa Schulza i Oddanie Czci Pilotom Którzy Zginęli w Katastrofach Lotniczych;
 • organizacja i udział Zarządu w obchodach 41 rocznicy powstania ZŻWP – 17.06.2022 r.;
 • wpłacić II ratę składek członkowskich do 15.06.2022r. (należność z wpłaconych składek).

Lipiec-Wrzesień

 • udział członków Kola w uroczystościach Święta Wojska Polskiego w Bydgoszczy 15.08.2022r.;
 • udział członków koła w uroczystościach Święta Lotnictwa 28.08.2022r. (Poczet Sztandarowy jeżeli będzie zaproszenie organizatorów);
 • obchody uroczystości 83 rocznicy wybuchu II wojny światowej, Cmentarz Bohaterów Bydgoszczy ul. gen. Grzmota Skotnickiego i przy Pomniku ul. Szubińska Białe Błota 1.09.2022r.;
 • spotkanie integracyjne członków Kujawsko-Pomorskiej organizacji ZŻWP /___.10.2022/ Pieczyska;
 • wpłacić do 15.09.2022 III i ostatnią ratę składek członkowskich, (należność z wpłaconych składek);

Październik-Grudzień

 • udział delegacji ze sztandarem w obchodach 103 rocznicy Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada przy Pomniku „1918 – NIEPODLEGŁA – 2018” , Szkoła w Białych Błotach;
 • udział delegacji w uroczystościach obchodu 104 rocznicy powstania Wielkopolskiego przy pomniku na ul. Bernardyńskiej 27.12.2022r.;
 • 16 grudnia koleżeńskie spotkanie Wigilijno – Noworoczne.

 

U W A G A : Skutki pandemii roku 2021 i roku obecnego będą oceniane przez Zarząd Koła. Obowiązujące państwowe obostrzenia a także wykonane szczepienia członków Koła będą  miały zasadniczy wpływ na realizację planowanych zamierzeń i uczestnictwo w planowanych uroczystościach. Realizacja zadań na szczeblu Wojewódzkim będzie konsultowana z ZW ZŻWP.

 

11

 

22

 

33

 

 

 

Zasadnicze kierunki działalności Zarządu i członków Koła w 2021r.

 

Rok 2021 może być rokiem przełomowym dla naszego Związku

1. Zarząd Koła będzie oceniał bieżącą informację o stanie zagrożenia epidemiologicznego a na podstawie tych ocen będą podejmowane decyzje dotyczące udziału członków Koła w Spotkaniach Zarządu, Zebraniach Członków Koła i innych zadań wynikających z planu zamierzeń. Informacje o powyższym będą na stronie internetowej (www.weterani2kop.pl) lub informacje telefoniczne.

2. Bieżące kontynuowanie współpracy z organizacjami kombatanckimi i społecznymi skupiającymi kolegów wspólnej służby, weteranów i kombatantów.

3. Pozyskiwanie przez nasze Koło, nowych członków ważnym elementem naszej dalszej egzystencji i pracy   na rzecz żołnierzy emerytów i rencistów wojskowych.

4. Uczestniczenie w organizowanych uroczystościach państwowych, wojskowych na terenie miasta Bydgoszczy i Gminy Białe Błota. Stanowi to niezbędny element naszej pracy dla :

a/ obrony czci , honoru i godności żołnierza polskiego,

b/ utrwalenia pamięci historycznej i postaw patriotycznych,

c/ informacji społeczeństwa o naszej pracy i popularyzacji naszego Związku.

5. Podejmowanie w miarę posiadanych możliwości, w stosunku do członków Koła, inicjatyw mających na celu niesienie wsparcia, potrzebującym seniorom kolegom emerytom i rencistom.

6. Udział w organizowanych imprezach przez Kujawsko-Pomorski ZW ZŻWP w Bydgoszczy a także organizowanie przez Koło, spotkań o charakterze    integracyjnym.

7. Przeprowadzenie kampanii sprawozdawczo-wyborczej w Kole i do Zarządu Wojewódzkiego.

8. Dokumentację finansową prowadzić na dotychczasowych zasadach. Należności i płatności realizować na podstawie ustalonych regulaminowych zasad i zatwierdzonego na bieżący rok planu wydatków.

 

 

Planowane zamierzenia na 2021r.

 

Styczeń-Marzec:

a/ do 24.01 wykonać wymagane dokumenty sprawozdawcze i finansowe z pracy Koła w 2020 roku (Sekretarz Koła i Skarbnik Koła);

b/ przygotowanie wniosków dot. wyróżnień członków Koła-do 24.02 (Sekretarz Koła propozycje do akceptacji należy przekazać członkom Prezydium Zarządu zwracając uwagę na jubileusze i wieloletnie członkowstwo);

c/ do 28.02 wpłacić do ZW ZŻWP I ratę składek członkowskich (należność z wpłaconych składek);

d /przygotowanie wniosków-wyróżnień, zgłoszenie jubileuszowych par małżeńskich (Sekretarz Koła);

e/ przygotowanie uroczystego zebrania Zarządu Koła z zaproszeniem kobiet, z okazji „Dnia Kobiet” 09.03.2021r. Klub ARKA ul. M. Konopnickiej.(Prezes Koła – jeżeli sytuacja zdrowotna pozwoli).

 

Kwiecień- Czerwiec

a/ przygotowanie zespołu do udziału w zawodach sportowo-obronnych „O puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego” i „Puchar Prezesa Kujawsko-Pomorskiego ZW ZŻWP planowane zawody na 6 maja.2021r.; Uwaga: Z rozmów w dniu 29 stycznia Prezesa Koła z Kierownik Klubu Zawisza Panią Anną Trybuchowicz wynika, że strzelnica zamknięta i o otwarciu trudno rozmawiać. Zdaniem Prezesa Koła organizatorzy i uczestnicy zawodów muszą być po szczepieniu na COVID-19.

b /udział delegacji w obchodach Święta Narodowego Konstytucji 3 Maja oraz 76 rocznicy zakończenia II wojny światowej przy pomniku ul. Szubińska w Białych Błotach;

c/ 27 kwietnia o godz. 11 przy Obelisku na ul. Ks. Józefa Schulza i Oddanie Czci Pilotom Którzy Zginęli w Katastrofach Lotniczych. Ten termin to sugestie naszego Zarządu. Prosiłem SŻPiS2KOP o odniesienie się do tej daty. Oczekujemy.

d/ organizacja i udział Zarządu w obchodach 40 rocznicy powstania ZŻWP- 17.06.2020 r.;

e/ wpłacić II ratę składek członkowskich do 15.06.2021r. (należność z wpłaconych składek);

 

Lipiec-Wrzesień

a/ udział członków Kola w uroczystościach Święta Wojska Polskiego w Bydgoszczy 15.08.2020r.;

b/ udział członków koła w uroczystościach Święta Lotnictwa 28.08.2020r.( Poczet Sztandarowy jeżeli będzie zaproszenie organizatorów);

c/ przygotowanie zebrania sprawozdawczo-wyborczego, opracowanie dokumentów i planu przebiegu zebrania na Posiedzeniu Zarządu 14.09.2021r

d/ obchody uroczystości 82 rocznicy wybuchu II wojny światowej, Cmentarz Bohaterów Bydgoszczy ul. gen. Grzmota Skotnickiego i przy Pomniku ul. Szubińska Białe Błota 1.09.2021r.;

e/ spotkanie integracyjne członków Kujawsko-Pomorskiej organizacji ZŻWP /9.10.2021/ Pieczyska;

f/ wpłacić do 15.09.2021 III i ostatnią ratę składek członkowskich;(należność z wpłaconych składek);

g/ zebranie - przygotowanie do Zebrania Sprawozdawczo – wyborczego 24.09.

 

Październik-Grudzień

a/ spotkanie integracyjne członków Kujawsko-Pomorskiej organizacji ZŻWP /9.10.2021r - Pieczyska

b/ zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Kola – 29.10.2021r.;

c/ udział delegacji ze sztandarem w obchodach 102 rocznicy Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada przy Pomniku „1918 – NIEPODLEGŁA – 2018” , Szkoła w Białych Błotach.;

d/ udział delegacji w uroczystościach obchodu 103 rocznicy powstania Wielkopolskiego przy pomniku na ul. Bernardyńskiej 27.12.2021r.;

e/ 17 grudnia koleżeńskie spotkanie Wigilijno – Noworoczne.

 

U W A G A : Skutki pandemii roku 2020 i roku obecnego będą oceniane przez Zarząd Koła. Obowiązujące państwowe obostrzenia a także wykonane szczepienia członków Koła będą miały zasadniczy wpływ na realizację planowanych zamierzeń i uczestnictwo w planowanych uroczystościach. Realizacja zadań na szczeblu Wojewódzkim będzie konsultowana z ZW ZŻWP.

 

 

Terminarz zebrań członków Koła nr 1- rok 2021

 

Dom Kultury "Orion" Osiedle Błonie godz. 17.00

           

kwiecień                30.04.                                                                                                

Maj                         ***                                      

Czerwiec               25.06.                                

Lipiec                     ***

Sierpień                 ***

Wrzesień              24.09.

Październik          29.10

Listopad                ***

Grudzień               17.12 – Spotkanie Wigilijno-Noworoczne

 

 

Terminarz posiedzeń Zarządu Koła nr 1

 

Klub "Arka" ul. Marii Konopnickiej 24 A godz. 10.00

 

Kwiecień          13.04.                                     

Maj                    11.05.                                     

Czerwiec          08.06.                                   

Lipiec                ***

Sierpień           10.08. – w Trzcińcu

Wrzesień         14.09.                                                                   

Październik     12.10.

Listopad          09.11.

Grudzień         07.12.   


 

PAMIĘTAJ FISKUS NIE ZROBI NIC ZA CIEBIE

To TY musisz wskazać mu dla kogo chcesz przekazać 1 % Twojego podatku.

Teraz wystarczy, krótkie jednostronicowe oświadczenie PIT- OP, należy je złożyć w Urzędzie Skarbowym lub wysłać pocztą, wskazując numer KRS organizacji, której chcesz przekazać 1 % swojego podatku.

W przypadku Związku Żołnierzy Wojska Polskiego nr KRS 0000141267

resztę za Ciebie zrobi Urząd Skarbowy

 

kontakt email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 604484041