17 stycznia 2019 roku pożegnaliśmy, na cmentarzu komunalnym w Bydgoszczy przy ulicy Wiślanej, naszego Kolegę podpułkownika pilota Józefa Aniołę. Żegnali go rodzina, przyjaciele, byli podwładni, współpracownicy oraz poczty sztandarowe Bydgoskiego Klubu Seniorów Lotnictwa i Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

2 października 2018 roku na cmentarzu komunalnym przy ulicy Wiślanej w Bydgoszczy pożegnaliśmy naszego przyjaciela, członka honorowego Koła nr 1 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego gen. dyw. pil w st. spocz. Kazimierza Dzioka.

Uroczystości pogrzebowe przeprowadzono zgodnie z ceremoniałem wojskowym. Pożegnalne wspomnienia wygłosili jego podwładni, koledzy i przełożeni.

Cześć Jego pamięci !

Gen.dyw. Kazimierz Dziok urodził się 14 sierpnia 1941 roku w Cieszynie. Służbę wojskową rozpoczął w 1960 r. jako słuchacz Oficerskiej Szkoły Lotniczej nr 5 w Radomiu. Pierwszy Przydział otrzymał do 5 pułku lotnictwa myśliwsko-szturmowego stacjonującego  w Bydgoszczy, który 1967 roku został przemianowany na 3. pomorski pułk lotnictw myśliwsko-bombowego. Tu przeszedł cykl awansowy od starszego pilota a po studiach w Akademii Sztabu Generalnego w Rembertowie w 1976 roku został dowódcą pułku. W 1983 roku opuszcza Bydgoszcz. Zostaje  zastępcą dowódcy 3.Brandenburskiej Dywizji Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego w Świdwinie a w 1985 r. jego dowódcą.

W 1991 r. po awansie na generała brygady zostaje dowódcą 3. Korpusu Obrony Powietrznej Kraju we Wrocławiu. 25 września 1995 r. zostaje nominowany na dowódcę Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej. 11 listopada 1995 r. otrzymuje druga generalska gwiazdkę. W stan spoczynku przechodzi  2001 roku. Za sterami samolotów spędził ponad 2000 godzin.

Podkategorie