26 lutego 2019 roku na cmentarzu przy ul. Tańskich pochowaliśmy Naszego Kolegę mjra Stanisława Siwka. Uroczystość pogrzebową poprzedziła Msza Święta z wojskową asystą honorową i sztandarem Naszego Koła, którego Staszek był członkiem.

Major Stanisław Siwek urodził się 12 grudnia 1928 roku w miejscowości Lipki. Absolwent liceum ogólnokształcącego. W 1949 roku powołany do służby wojskowej i skierowany do Technicznej Szkoły Wojsk Lotniczych, po ukończeniu której otrzymał przydział do 3 Pułku Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego w Bydgoszczy.

Zmarłego pożegnał  wiceprezes Kujawsko-Pomorskiego ZŻWP w Bydgoszczy płk Stanisław Mandziuk, wiceprezes Kola nr 1.

W swojej mowie pożegnalnej powiedział : "   Nie tak miało być!

Jeszcze nie tak dawno, bo 12 grudnia ubiegłego roku, w dniu Twojej 90 rocznicy urodzin snuliśmy plany naszych dalszych spotkań z Tobą. Okrutny los nie dał nam tej możliwości.

     17 stycznia 2019 roku pożegnaliśmy, na cmentarzu komunalnym w Bydgoszczy przy ulicy Wiślanej, naszego Kolegę podpułkownika pilota Józefa Aniołę. Żegnali go rodzina, przyjaciele, byli podwładni, współpracownicy oraz poczty sztandarowe Bydgoskiego Klubu Seniorów Lotnictwa i Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.