weterani                       

Dnia 22 marca 2020 roku zmarł w wieku 95 lat płk w st.spocz.mgr Roman Juszkiewicz - weteran Wojsk Radiotechnicznych.

Urodził się 19 lutego 1925r. W latach 1946-1950 służył w 1 Samodzielnym Okręgowym Batalionie Łącznosci na stanowiskach: strzelec, elew, zastępca d-cy plutonu, kierownik kancelarii sztabu. Od 1950 roku związany z wojskami obserwacyjno-meldunkowymi i radiotechnicznymi. W 8 Samodzielnym Pułku Obserwacyjno-Meldunkowym pełnił służbę jako dyżurny operacyjny, dowódca kompanii, pomocnik Szefa Sztabu d/s operacyjnych. W latach 1957-1974 w Sztabie 2 Korpusu OPK jako starszy pomocnik Szefa Wydziału Szkolenia Oddziału WRT. Od 1974 roku związany z 2 Brygadą Radiotechniczną jako starszy pomocnik Szefa Sztabu 2 BRT d/s operacyjnych. W 1964 r ukonczył na uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika studia o kierunku historycznym. Zwolniony z zawodowej służby wojskowej w 1979r.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim OOP, Medalami Za Zasługi dla Obronności Kraju, Za Zasługi Dla Wojsk OPK.

Rok 1980 - nowy klimat w armii, niewiele pozostało z tego, czym żyło się w wojskowych garnizonach. Początek organizowania Kół ZBŻZiOR WP. Pan ppłk w st.spocz mgr Roman Juszkiewicz -osoba żywotna i autentycznie zaangażowana działa w zespole inicjatywnym powołania przy Sztabie 2 BRT koła nr 10 Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego. Zebranie założycielskie odbyło się dnia 21 marca 1981r . Powołano Zarząd Koła, a funkcję prezesa Koła powierzono "zasłużonemu radiotechnikowi" panu Romanowi Juszkiewiczowi. Patronat nad pracą Koła objął D-ca 2 BRT.

Pulkownik Juszkiewicz...

  • Zawsze aktywny i kreatywny w działalnosci ZBZZiOR WP, a także jako członek Koła nr 1 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. W roku 2001 wyróżniony awansem do stopnia pułkownika. Kolejno odznaczony odznaką Za zasługi dla ZBŻZ i OR WP i złotym medalem Za Zasługi dla Obronnosci Kraju.
  • Należał do nielicznego grona oficerów, pełniących służbę w pododdziałach obserwacyjno-meldunkowych, które stanowiły zręby dzisiejszych jednostek WRT. Był żywą encyklopedią historii WRT, wielokrotnie, publikował swą wiedzę i opracowania na łamach prasy wojskowej. Doceniany przez kolegów za istotny wkład w dokumentowanie wydarzeń z przeszłości WRT.
  • Pochowany na cmentarzu Komunalnym w Bydgoszczy przy ul. Wislanej, tylko w obecnosci najbliższej Rodziny. Czas pandemii koronawirusa pozbawił w Jego ostatniej drodze. oprawy wojskowej, asysty honorowej, uczestnictwa kolegów, a także zgodnie z tradycją - towarzyszenia w uroczystościach pogrzebowych sztandaru Koła Nr 1 Związku Żołnierzy WP.

Krzysztof Łapinski

 

 

1234

 

Żyjemy w smutnym okresie

nasz smutek pogłębia śmierć naszego kolegi

Szanowni Koledzy

Ze smutkiem informujemy, że dnia 16 kwietnia 2020 roku


st. chor. Stanisław Krupa

odszedł na wieczną wartę

 Pogrzeb 18 kwietnia 2020 roku, o godzinie 10.45 na cmentarzu przy ulicy Wiślanej

Nasz kolega, przyjaciel st. chor. Stanisław Krupa urodził się 15 października 1927 roku w miejscowości Kamionka.

Jako młody chłopiec wstąpił do wojska. Swoje życie na stałe wiązał z wojskiem. Po skończeniu służby zasadniczej ukończył Dwuletnią Szkołę Lotniczą, by rozpocząć pracę żołnierza zawodowego. Od początku lat 50-tych został przeniesiony do Bydgoszczy do Pułku Lotnictwa Szturmowego gdzie wzorowo pełnił służbę przy obsłudze samolotów. Przełożeni bardzo wysoko oceniali jego pracę, za co był wyróżniany. Najwyższe odznaczenie Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Po zakończeniu służby w Wojsku Polskim w 1984 roku wstąpił do naszego Związku. Był zaangażowanym w pracy społecznej przez dwie kadencje był Członkiem Zarządu Koła. Za swą pracę został przez Zarząd Główny Związku odznaczony Odznaką Honorową.

Żegnamy Ciebie Żołnierzu nasz Przyjacielu

                                       CZEŚĆ TWOJEJ PAMIĘCI!                      

Podkategorie