Bydgoszcz - Nasze Ukochane Miasto, Osiedle Błonie...

Na Skwerze 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich stoi przepiękny Symbol Lotnictwa – Pomnik Lotników, na którym zapisano „POLEGŁYM   LOTNIKOM   CZEŚĆ”. Pomnik powstał z inicjatywy Bydgoskiego Klubu Seniorów Lotnictwa w 1980 roku. To 40-ta rocznica i znaczące miejsce spotkań żołnierzy w stalowych mundurach w towarzystwie Władz Państwowych i Miasta Bydgoszczy, by oddać cześć tym, którzy polegli na wszystkich frontach II Wojny Światowej.

2

Dnia 26 sierpnia 2016 roku na terenie parku im. 2 Korpusu OP z inicjatywy Koła nr 1 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, (Koło powołane przez Dowództwo 2 KOP, a dzisiaj skupiające seniorów wszystkich jednostek stalowych mundurów), odsłonięto pomnik upamiętniający wszystkie jednostki Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej działających w rejonie Bydgoszczy, jednostki stanowiące w naszym określeniu tzw. „Garnizon Lotniczy”. Na płycie pomnika zapisano „Bydgoszczanie – Jednostki Wojsk Lotniczych i OP były są i będą z Wami”. Na tym pomniku została umieszczona także tablica z nazwiskami pilotów Jednostek Lotniczych w Bydgoszczy, którzy zginęli w katastrofach lotniczych przygotowując się do obrony z powietrza granic Naszej Polskiej Ojczyzny, bardzo często w młodym wieku pozostawiając najbliższych! Wykaz pilotów, którzy zginęli w katastrofach zastał przygotowany na podstawie nieprawdopodobnie szerokiej wiedzy na ten temat, Pana Pułkownika Pilota Stanisława Szajczyka.

Powyższa konstatacja zapisana po to, byśmy noszący, kiedyś i dzisiaj, stalowe mundury pamiętali, że Bydgoskie Lotnictwo nie skończyło się po II Wojnie Światowej. Byśmy pamiętając o Święcie Lotnictwa, stawali przed Pomnikiem oddając cześć poległym pilotom na wszystkich frontach II Wojny Światowej, ale i tym, którzy ginęli wykonując zadania szkoleniowe w okresie pokoju – a przecież byli towarzyszami naszej wspólnej drogi żołnierskiej.

Tegoroczne Święto Lotnictwa obchodzono skromnie. Pandemia była tego główną przyczyną. Czy obawa o utratę zdrowia. (Średnia wieku członków Koła wiele ponad 80 lat). Prawdopodobnie w pewnej części tak. A może brak zaproszenia (jak bywało co roku) przez ODN i nie mieliśmy pełnej informacji nawet o skromnych uroczystościach. 5Prezesa płk Edmunda Łącznego pytano dlaczego nie uczestniczył jak przez ostanie kilkadziesiąt lat. Trudno tłumaczyć rozwagę i obejście wirusa, jednak łatwiej ciężki stan chorobowy.

Wiceprezes Koła płk Krzysztof Łapiński uczestnik uroczystości zapisał:

4

Skromnie z udziałem nielicznych kolegów Bydgoskiego Klubu Seniorów Lotnictwa, naszych członków Koła nr 1 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, a także Stowarzyszenia Żołnierzy Pracowników i Sympatyków 2 KOP, spotkaliśmy się przy pamiątkowych pomnikach na osiedlu Błonie. Nie zabrakło kolegów z 22 ODN, którzy swą obecnością w lotniczych mundurach świadczyli, że to właśnie w dniu dzisiejszym jest święto Wojsk Lotniczych. Czas pandemii zaważył na losach naszej działalności. Myślę, że swoją obecnością daliśmy świadectwo trwania i pamięci o tych, którzy tu byli i są , żyli i umierali w służbie dla naszej Ojczyzny, i to, co utrwalono w historii naszego miasta - Bydgoszczy. Koledzy weterani, seniorzy różnie ocenili ten czas, zachowali spokój i przywdziali "maseczki". Miło było spotkać kolegów, trochę wspomnień, pamiątkowe fotki i składane wiązanki kwiatów zakończyły nasze świętowanie.

3 1

 

 

Nasz kolega i przyjaciel - pan płk inż. Ryszard Sajdak,

obchodził piękny jubileusz 90-lecia urodzin.

Całe swoje życie poświęcił służbie w Wojsku Polskim.

 

        płk Sajdak   

Czas pandemii całkowicie pozbawił nas koleżeńskich spotkań, wspólnego świętowania naszych własnych i nie tylko okazji, tak miłych dla żołnierskich serc, wspomnień lat żołnierskiej wspólnoty.

Jubileusz 90-lecia jest ważną okazją do spotkania z rodziną, przyjaciółmi i kolegami. Tak więc zapadła męska decyzja – Jubilat, dnia 8 sierpnia, do restauracji "Pod Dębem" w Bydgoszczy. zaprosił liczne grono najbliższej rodziny, przyjaciół i kolegów na wspólne świętowanie. Płk Ryszard Sajdak urodził się w Bydgoszczy, jest absolwentem I Liceum i Gimnazjum Męskiego. W latach 1952-1957 ukończył studia na Politechnice Poznańskiej uzyskując tytuł inżyniera na wydziale Budowy Maszyn. Służbę wojskową rozpoczął w 1950 roku, powołany do Szkolnej Kompanii Oficerów Rezerwy Łączności, a następnie do Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. W 1952 roku awansowany na pierwszy stopień oficerski-podporucznik. W okresie swojej zawodowej służby wojskowej doskonali swe wiadomości w zakresie Obrony Powietrznej Kraju m.in. w Akadem Sztabu Generalnego w Warszawie, Akademii Obrony Powietrznej w Twerze, Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Za swoją wzorową pracę służbową, aktywną działalność społeczną, był wielokrotnie wyróżniany, awansowany na kolejne stopnie wojskowe, odznaczony wysokimi odznaczeniami resortowymi i państwowymi w tym: Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Złotym Krzyżem Zasługi włącznie.

płk Sajdak1

 

W latach 1970-1974 pełni obowiązki dowódcy 13 Pułku Radiotechnicznego w Choszcznie, a od 1974 do 1984 jest dowódcą 2 Brygady Radiotechnicznej w Bydgoszczy. Po przejściu do rezerwy jeszcze przez długie lata pracuje jako rzeczoznawca aparatury elektronicznej, budowy maszyn i aparatury kontrolno-pomiarowej. W latach 1962-1970 członek Towarzystwa Wiedzy Wojskowej, a od 2002 roku członek Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego. Jest bydgoszczaninem z dziada pradziada - rodzina rodziców i dziadków jest pochowana na bydgoskich cmentarzach. W 1981 r. powstaje ZBŻiORWP - organizatorzy uzyskują wsparcie i pomoc ze strony dowódcy 2 BRT. W 1984 r. wstępuje do Koła nr 10 ZBŻiORWP przy 2 BRt i pełni funkcję prezesa przez kolejne dwie kadencje. Obecnie jest członkiem koła nr 1 ZŻWP przy 2 KOP w Bydgoszczy. Członek ZW ZBŻiORWP, wyróżniony wpisem do Honorowej Księgi Zarządu Wojewódzkiego ZBŻiORWP w Bydgoszczy, odznaczony, brązowym, srebrnym i złotym Krzyżem Zasługi dla ŻWP.

            Dostąpiłem zaszczytu być zaproszonym na to rodzinno – towarzyskie spotkanie i korzystając z upoważnienia kolegów dokonałem /z wielką satysfakcją/ odznaczenia naszego członka Koła nr 1 ZŻWP im gen.dyw.pil. Tadeusza Krepskiego - pana płk Ryszarda Sajdaka "Złotym Krzyżem z Gwiazdą" oraz plakietką Kujawsko-Pomorskiego ZW ZŻWP w Bydgoszczy. Oczywiście nie zapomniałem o złożeniu naszemu koledze życzeń krzepkiego zdrowia i wszelkiej pomyślności od wszystkich kolegów naszego Koła. Obecni goście z radością i oklaskami przyjęli ceremonię wyróżnienia, a odśpiewaniem " sto lat" wyrazili swe uznanie dla Jubilata.

płk Sajdak3

 

Spotkanie upłynęło w przemiłej przyjacielskiej, rodzinnej atmosferze. Było widać radość i zadowolenie ze spotkania w warunkach zagrożenia epidemią. Ale nic to, kuchnia serwowała smakołyki jedne lepsze od poprzednich. Wielu uczestników dawno się nie widziało, powitania i życzenia, serdeczność i przyjaźń dominowała w niekończących się rozmowach. Rodzina naszego kolegi pana Ryszarda ma swoją historię, teraźniejszość i przyszłość - co widoczne było na prezentowanym drzewie genealogicznym rodu Sajdaków, a wśród nas biegały wesołe prawnuki naszego Jubilata - Tosia i Tymek.

Tekst :   Krzysztof Łapinski

Zdjęcia : Krzysztof Łapinski, Ryszard Sajdak, Agnieszka Robaszkiewicz