Lata szybko mijają

 

      Tak niedawno, bo jeszcze rok temu, wspólnie składaliśmy wiązanki kwiatów pod naszym pomnikiem w parku Korpusu Obrony Powietrznej. Bywaliśmy także z wiązanką pod pomnikiem „NIEPODLEGŁA” w zaprzyjaźnionej Gminie Białe Błota. Dzisiaj trudne smutne chwile. Pandemia nie pozwala na uroczystości. Mimo tychobiektywnych trudności delegacja naszego Koła zapaliła przed pomnikiem znicz i złożyła wiązankę kwiatów.Towarzyszyliśmy także przy pomniku w Gminie Białe Błota delegacji Radnych Gminy składając tradycyjnie wiązankę kwiatów.

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy Koła nr1 w Bydgoszczy ZŻWP -

byliśmy tam w Waszym imieniu.

 

NIE ZAPOMINAMY

 

12

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  3