Drukuj

weterani                       

Dnia 22 marca 2020 roku zmarł w wieku 95 lat płk w st.spocz.mgr Roman Juszkiewicz - weteran Wojsk Radiotechnicznych.

Urodził się 19 lutego 1925r. W latach 1946-1950 służył w 1 Samodzielnym Okręgowym Batalionie Łącznosci na stanowiskach: strzelec, elew, zastępca d-cy plutonu, kierownik kancelarii sztabu. Od 1950 roku związany z wojskami obserwacyjno-meldunkowymi i radiotechnicznymi. W 8 Samodzielnym Pułku Obserwacyjno-Meldunkowym pełnił służbę jako dyżurny operacyjny, dowódca kompanii, pomocnik Szefa Sztabu d/s operacyjnych. W latach 1957-1974 w Sztabie 2 Korpusu OPK jako starszy pomocnik Szefa Wydziału Szkolenia Oddziału WRT. Od 1974 roku związany z 2 Brygadą Radiotechniczną jako starszy pomocnik Szefa Sztabu 2 BRT d/s operacyjnych. W 1964 r ukonczył na uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika studia o kierunku historycznym. Zwolniony z zawodowej służby wojskowej w 1979r.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim OOP, Medalami Za Zasługi dla Obronności Kraju, Za Zasługi Dla Wojsk OPK.

Rok 1980 - nowy klimat w armii, niewiele pozostało z tego, czym żyło się w wojskowych garnizonach. Początek organizowania Kół ZBŻZiOR WP. Pan ppłk w st.spocz mgr Roman Juszkiewicz -osoba żywotna i autentycznie zaangażowana działa w zespole inicjatywnym powołania przy Sztabie 2 BRT koła nr 10 Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego. Zebranie założycielskie odbyło się dnia 21 marca 1981r . Powołano Zarząd Koła, a funkcję prezesa Koła powierzono "zasłużonemu radiotechnikowi" panu Romanowi Juszkiewiczowi. Patronat nad pracą Koła objął D-ca 2 BRT.

Pulkownik Juszkiewicz...

Krzysztof Łapinski