W dniu 12.04.2012 r. na Sali Tradycji 1. Brygady Logistycznej Wicewojewoda Kujawsko - Pomorski Zbigniew Ostrowski odznaczył Sztandar naszego koła Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci. Na tym spotkaniu  odznaczeni zostali także Odznaką Miejsc Pamięci Narodowej członkowie koła Jerzy Kruszyński, Edmund Łączny i Stanisław Mandziuk. W tym dniu na terenie Brygady Logistycznej dzięki przychylności Dowództwa rozpoczęliśmy organizację corocznych spotkań patriotyczno-obronnych młodzieży szkolnej, które pięknie przygotowaną informacją o 2KOP otworzył były Szef Sztabu Korpusu płk Stefan Bartczak.   Honorowymi gośćmi byli - Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Zbigniew Ostrowski, Dowódca 1. BLog płk Dariusz Pluta,  były Prezes ZW ZŻiOR WP gen. bryg. Zdzisław Ostrowski, były Szef Sztabu 2KOP płk Stefan Bartczak i Prezes Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzxkiego ZŻWP płk Józef Mól.