W dniu 10 marca nieco z opóźnieniem celebrowaliśmy doroczne uroczyste „ŚWIĘTO KOBIET”. Spotkanie specjalne dla naszych pań, żon i wdów po naszych kolegach, którym Prezes płk Edmund Łączny nie tylko złożył serdeczne życzenia z tej okazji lecz odśpiewał  także    specjalnie przygotowany tekst piosenki.  Z roku na rok zmniejsza się ilość uczestniczek naszych spotkań. Obecne przedstawicielki „lepszej połowy świata” otrzymały okolicznościowe kwiatki i serdeczne dedykacje od obecnych kolegów. W miłej koleżeńskiej atmosferze przy stole biesiadnym i lampce wina toczyły się dysputy o losach świata  i  bydgoskich problemach dnia codziennego. Nasze świętowanie zaszczycił swa obecnością gen. dyw .pil. Kazimierz Dziok z małżonką  oraz pani Kamila Łączna – dyrektor  Miejsko-Gminnego  Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy.