W 2006 roku  Koło nr 1 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego realizując swoje założenia nakierowane na patriotyczne wychowanie młodzieży zorganizowało  Przegląd Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej w Bydgoszczy. Przegląd odbył się w Klubie „Lotnik”.  Pani Kamila Łączna Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy poszukując   nowych kierunków współpracy kulturalnej z różnymi środowiskami, przy wsparciu Burmistrza Mroczy i zaangażowaniu Kujawsko – Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP przejęła organizację Przeglądu na teren Ziemi Mroteckiej. I tak trwa do dzisiaj. Zaczynaliśmy skromnie, do przeglądu zaproszono kilka zespołów reprezentujących młodzież szkolną Powiatu Bydgoskiego, Nakielskiego i wybranych szkól gimnazjalnych z Bydgoszczy. Przez kolejne lata wzrastała liczba uczestników przeglądu.

    W bieżącym roku postanowiono przekształcić „przegląd” w IX Festiwal Polskiej Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej, który odbył się 17 maja w Mroczy. Festiwalowi patronował Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Bydgoszczy.

    Organizatorami Festiwalu byli: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy, Koło nr 1 Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Bydgoszczy, Kujawsko -Pomorska Chorągiew ZHP w Bydgoszczy, Koło Towarzystwa Przyjaciół Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 w Mroczy, Polski Związek Chórów i Orkiestr w Bydgoszczy oraz Nakielski Ośrodek Kultury.

    Festiwal otworzyli: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza Leszek Klesiński i Kamila Łączna, która powitała uczestników i gości wśród których znaleźli się m. in. płk Juliusz Nowak-Szef Wydziału Mobilizacji Uzupełnień Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Bydgoszczy, płk dypl. Józef Mól        - Prezes Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, mjr Janusz Koźmiński-Szef wydziału Rekrutacji WKU w Bydgoszczy, Radne Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego: Elżbieta Krzyżanowska, Silvana Oczkowska i Lucyna Andrysiak, Tadeusz Sobol-Starosta Nakielski oraz panie i panowie licznie reprezentujący Związek Żołnierzy Wojska Polskiego w Bydgoszczy. Nie zabrakło mieszkańców Gminy Mrocza, którzy chętnie uczestniczą w tego typu wydarzeniach.

   Po oficjalnym otwarciu Festiwalu Prezes Kujawsko-Pomorskiego ZW ZŻWP płk dypl. Józef Mól wyróżnił w imieniu Kapituły Odznaki, Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza Leszka Klesińskiego Odznaką „Za Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”.

    W rywalizacji uczestniczyło 4 chóry, 12 zespołów oraz 17 solistów.

    Występy oceniało jury w składzie: przewodniczący-mjr Krzysztof Matraszek oraz członkowie Orlin Bebenow i Michał Rajewski. Imprezę prowadziła i prezentowała uczestników Karolina Kubicka-nauczycielka z Mroczy.

    W poszczególnych kategoriach laureaci przedstawiają się następująco:

Chóry

   I    miejsce Chór Szkolny Gimnazjum Jana Pawła II w Mroczy

   II   miejsce Chór Sereno Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie

   III  miejsce Chór Vigor Stowarzyszenia z Potrzeby Serca-Domu Dziennego Pobytu w Bydgoszczy

Zespoły w grupie seniorzy

   I    miejsce Mroczanki przy M-GOKiR Mrocza

   II   miejsce Nakielanki przy NOK Nakło

   III  miejsce Łochowianie przy GCK w Łochowie

Zespoły w grupie młodzieżowej

   I    miejsce Zespół Wokalny przy MGOK Więcbork

   II   miejsce Zespół Błękitne Berety przy Klubie Inspektoratu Wsparcia S Z w Bydgoszczy

   III  miejsce Bartek Woźnica i Łukasz Wrembel ze Szkoły Podstawowej W Kruszynie

   III  miejsce Studio VOX Centrum Kultury w Łochowie

Soliści

   I    miejsce Magdalena Barthis-Klub Inspektoratu Wsparcia SZ w Bydgoszczy

   II   miejsce Norbert Grajczyk-Publiczne Gimnazjum w Janowie Wlkp.

   III miejsce Barbara Ligocka-Klub Inspektoratu Wsparcia SZ w Bydgoszczy

Wyróżniono

   Michała Sercowa prowadzonego przez Karola Koziela.

 

Fundatorzy Pucharów i Nagród:

 1. Puchar Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Bydgoszczy
 2. Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego za zajęcie I miejsca w kategorii chóry
 3. Statuetka Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dla najlepszego chóru
 4. Puchar Prezesa Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy WP za zajęcie I miejsca w kategorii solista
 5. Puchar Komendanta Oddziału Żandarmerii w Bydgoszczy za zajęcie I miejsca w kategorii zespoły
 6. Puchar Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy
 7. Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza
 8. Puchar Starosty Powiatu Nakielskiego
 9. Torba sportowa ufundowana przez Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 ppor. Franciszka Borzycha
 10. Słownik Ortograficzny ufundowany przez Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 im. ppor. Franciszka Borzycha
 11. Encyklopedia Język Polski ufundowana przez Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 im. ppor. Franciszka Borzycha
 12. Albumy (szt.2) ufundowane przez Chorągiew Kujawsko-Pomorską ZHP

 

Wszystkim laureatom gratulujemy i zapraszamy na rok jubileuszowy 2015.

 

Stanisław Mandziuk

Foto