26 lutego 2019 roku na cmentarzu przy ul. Tańskich pochowaliśmy Naszego Kolegę mjra Stanisława Siwka. Uroczystość pogrzebową poprzedziła Msza Święta z wojskową asystą honorową i sztandarem Naszego Koła, którego Staszek był członkiem.

Major Stanisław Siwek urodził się 12 grudnia 1928 roku w miejscowości Lipki. Absolwent liceum ogólnokształcącego. W 1949 roku powołany do służby wojskowej i skierowany do Technicznej Szkoły Wojsk Lotniczych, po ukończeniu której otrzymał przydział do 3 Pułku Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego w Bydgoszczy.

Zmarłego pożegnał  wiceprezes Kujawsko-Pomorskiego ZŻWP w Bydgoszczy płk Stanisław Mandziuk, wiceprezes Kola nr 1.

W swojej mowie pożegnalnej powiedział : "   Nie tak miało być!

Jeszcze nie tak dawno, bo 12 grudnia ubiegłego roku, w dniu Twojej 90 rocznicy urodzin snuliśmy plany naszych dalszych spotkań z Tobą. Okrutny los nie dał nam tej możliwości.

Nie tak miało być!

Dzisiaj wśród pogrążonych w żałobie członków twojej rodziny, jesteśmy my, żołnierze, Twoi koledzy z ciężkich, wymagających od nas poświęceń, wielu  lat służby wojskowej. Gdziekolwiek byłeś zostawiałeś trwały ślad wzorowego wypełniania nałożonych obowiązków. Byłeś dla nas wzorem cnót żołnierskich podczas wypełniania codziennych, jakże odpowiedzialnych zadań. Od Twojej sumienności zależało życie pilota oraz sprawność cennego sprzętu wojskowego. Dziś tylko nieliczni, a i ja między nimi, możemy poświadczyć jak była to odpowiedzialna i wymagająca służba.

Swoją postawą świadczyłeś, że żołnierzem się nie bywa, żołnierzem się jest!

 

Z armią związałeś się w 1949 roku kształcąc się w Technicznej Szkole Wojsk Lotniczych w Zamościu. W Bydgoszczy służyłeś w 3 pomorskim pułku lotnictwa myśliwsko-bombowego jako technik klucza samolotowego a następnie, po przeszkoleniu w Ośrodku Szkolenia Służb Mundurowych objąłeś stanowisko kierownika sekcji mundurowej w batalionie zaopatrzenia tego pułku. Ze względu na stan zdrowia odchodzisz do cywila, w stopniu kapitana,  w 23 września 1968 roku. W trakcie służby wojskowej byłeś wielokrotnie  wyróżniany, m. in. Medalem "Za Zasługi dla Obronności Kraju", "Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny" oraz innymi medalami resortowymi. Po odejściu do cywila nie rozstajesz się z kolegami po fachu. Wstępujesz do Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych tu aktywnie działasz jako członek Koła nr 11. Działasz również w Stowarzyszeniu Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę Za realizację statutowych celów Związku oraz działalność społeczną byłeś wyróżniony  awansem do stopnia majora, „Odznaką Honorową za zasługi dla ZŻWP”  oraz „Medalem XXX -lecia ZŻWP ” oraz Medalem „Za Wybitne Zasługi  dla ZŻWP”. Dziś łączymy się w bólu z członkami Twojej Rodziny.

Cześć Twojej pamięci! "

Staszku- Przyjacielu. W Twojej ostatniej drodze  towarzysza Ci koledzy oraz honorowa asysta wojskowa, pochyla sie sztandar ZŻWP - jako dowód hołdu i pamięci towarzyszy broni z którymi byłeś przez wiele lat. Jednocześnie dziękujemy Ci za Twój znaczący udział w pracach dla dobra Związku Żołnierzy Wojska Polskiego

 

                                                           Krzysztof  Łapinski