Drukuj

UROCZYSTY AKCENT ZAKOŃCZENIA OBCHODÓW 100 LECIA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI W GMINIE BIAŁE BŁOTA

Znaczącym i pięknym akcentem zakończenia obchodów stulecia Rzeczpospolitej Polskiej na terenie Gminy Białe Błota, były uroczystości 11 listopada. Uroczystości rozpoczynało odsłonięcie pomnika, którego inicjatorem był nasz prezes płk Edmund Łączny (mieszkaniec od urodzenia Gminy Białe Błota).

Dlaczego Pomnik? Dlaczego Pomnik Niepodległa?

Poszukiwaliśmy miejsca, które by jednoczyło mieszkańców, niezależnie od tego kim są i skąd przyszli. Miejsca pojednania.  Miejsca przy którym każdy mógłby znaleźć  swoje i bliskich odniesienie do Zwycięskiej  Walki o Wolną i Niepodległą Naszą Ukochaną Ojczyznę.

 Na pomniku zapisał.

KU CZCI TYCH, KTÓRZY WALCZYLI I GINĘLI ZA WOLNĄ NIEPODLEGŁĄ POLSKĘ.

Uroczystość prowadził pracownik Gminnego Centrum Kultury Michał Zdeb.

Otwierając spotkanie powiedział.   

Szanowni Państwo! 100 lat temu nasi dziadkowie świętowali odzyskaną niepodległość. Dziś zbieramy się tutaj my, aby wyrazić im wdzięczność za poświęcone siły, starania i nierzadko życie dla naszego wspólnego dobra. Kiedy rok temu z ideą budowy pomnika wystąpił Wiceprezes Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego płk dypl. w st. spocz. Edmund Łączny, przywołał słowa jednego z Ojców naszej niepodległości – Ignacego Jana Paderewskiego: Wszyscyśmy dzieci z jednej Matki i o ile każdy z nas swój święty spełni obowiązek, mamy równe prawa do jej sprawiedliwej opieki. Po długich latach niewoli Ojczyzna się odradza. Odbudować się musi na tych samych podstawach, na których tu pierwsza budowa poczęta została. Żadne, najmądrzej zorganizowane stronnictwo Ojczyzny odbudować nie zdoła. Do tego dzieła trzeba jedności i zgody wszystkich, miłości i siły, wiary i zaparcia się samego siebie, do tego dzieła potrzeba wszystkich sił i wszystkich serc zespołu”.

Oto dzisiaj my – mieszkańcy Gminy Białe Błota – stajemy tutaj razem, aby w duchu tej jedności i wdzięczności odsłonić pomnik „Niepodległa”.

Proszę o zabranie głosu gospodarza, który zechciał nas ugościć w tak ważnym dniu.

Gospodarzem terenu na którym stoi pomnik jest Dyrektor Szkoły Podstawowej w Białych Błotach Pani Danuta Ferenstain.

Pani Dyrektor powiedziała.

To, co wydarzyło się 100 lat temu zawdzięczamy tym, którzy marzyli i tęsknili o wolnej Ojczyźnie. Nigdy nie doszło do upadku narodu polskiego. Polska po prostu przetrwała w duszach!  Wyciągajmy wnioski z historii, aby historia nie zatoczyła koła.

Pamięć jest tą siłą, która tworzy tożsamość istnień ludzkich. Nośniki pamięci, czyli takie pomniki odgrywają istotną rolę w kształtowaniu tożsamości grupy. Taka jest rola pamiątek ważna dla społeczności, mówi o przeszłości, ale również służą tworzeniu jutra. Szkoła jest ogniwem w łańcuchu poczynań społecznych. Ma moc.Od roku wykonywaliśmy wiele zadań związanych ze 100-leciem odzyskania niepodległości. W piątek wspólnie śpiewaliśmy hymn, były oficjalne uroczystości, szkoła została odświętnie przystrojona. A dziś cieszymy się, że możemy, jako młode i młodsze pokolenie przejąć opiekę nad pomnikiem. Nasi uczniowie zapamiętają treść i znaczenie tych słów. Przekażemy to następnym pokoleniom, nie pozwolimy, by inni zapomnieli. Przyjmujemy opiekę nad pomnikiem, jako szczególne wyróżnienie. Wielki to zaszczyt - ale i obowiązek, który zostanie wpisany w programy naszej szkolnej działalności. Będziemy troszczyć się o ten Pomnik. Chcemy, żeby w naszych szeregach trwał duch poszanowania pamięci poległych za wolność i szacunku dla żyjących.

Po tych pięknych słowach nastąpiło odsłonięcie pomnika, poświęcenie i złożenie wiązanek kwiatów.

 Na zakończenie prezes naszego Koła złożył podziękowania  i zaprosił do uczestniczenia w  dalszych uroczystościach.  Dziękując powiedział.

Szanowni uczestnicy uroczystości odsłonięcia pomnika „Niepodległa”. Z ogromną radością spoglądam na obecną   młodzież i dzieci.

Dziękuję Wam za to, że jesteście. Dziękuję Waszym rodzicom  i wychowawcom.

Szanowni Państwo. W imieniu nas wszystkich, którym pojednanie  i zgoda jest sprawą nadrzędną, pozwólcie, że złożę  podziękowania.

Wszystkim Państwu dziękuję za uczestnictwo.