Tym razem nasze doroczne spotkanie opłatkowe miało nieco inną oprawę i wzięło w nim udział ponad 80 osób. Jak na nasze środowisko tzw. „garnizonu lotniczego”było nas dużo i reprezentowane były wszystkie jednostki wojskowe bazujące w swoim czasie w rejonie lotniska wojskowego w tym i koledzy z 2 WZL. Spotkanie odbyło się w restauracji „Cztery Pory Roku” przy ul. Pięknej w Bydgoszczy. Nareszcie stało się to co powinno być już tradycją naszych spotkań opłatkowych (i nie tylko). Ta wspólna uroczystość dla kolegów członków Stowarzyszenia Żołnierzy,Pracowników i Sympatyków 2 Korpusu OP oraz członków Koła nr 1 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego  im gen.dyw.pil.Tadeusza Krepskiego powinna być świadectwem zwierania naszych skromnych sił dla wspólnego przeżywania tego co już za nami i borykania się z problemami dnia dzisiejszego.

     Na spotkanie przybyli zaproszeni goście w osobach: Wiceprzewodniczący Rady Miasta p. Ireneusz NITKIEWICZ, radny m. Bydgoszcz p. Robert KUFEL oraz przewodniczący Rady Osiedla Błonie p. Krzysztof KOŁODZIEJCZYK,prezes Kujawsko-Pomorskiego ZW ZŻWP – członek Prezydium ZG ZŻWP p.płk w st.spocz.Józef MÓL Zebranych witali wspólnie Prezes SŻPiS 2. KOP płk w st spocz. Krzysztof ZAŁÓG oraz Prezes Koła nr 1 ZŻWP płk w st. spocz. Edmund ŁĄCZNY.

 

Po słowach powitania gości i przybyłych kolegów obu organizacji tradycyjnie wyróżniono medalami lub dyplomami kolegów „za zasługi” w pracy społecznej dla Związku.  

Odznaczenia zasłużonym kolegom  wręczał Członek Zarządu Głównego ZŻWP płk w st. spocz. Józef Mól a dyplomy  Prezes naszego Kołą.

 

W następnej części spotkania akcent świąteczny zainaugurował kapelan Parafii Wojskowej w Bydgoszczy ks. mjr Andrzej MIGAŁA – przytoczył stosowny dla świąt Bożego Narodzenia  fragment Ewangelii przypominający o  okolicznościach narodzinach Jezusa w Betlejem.

 

Jak przystało  obyczajnie nastąpiły chwile dzielenia się opłatkiem, składania życzeń, wzajemnych serdeczności przy akompaniamencie kolęd w wykonaniu p. Krzysztofa Filasinskiego. 

 

Serwowane potrawy szybko poprawiły klimat i zmieniły zainteresowania kolegów na bardziej kulinarne i towarzyskie. Wszyscy przecież mamy wspólny rodowód 2 Korpus Obrony Powietrznej.

 

Popularne melodie w wykonaniu p.Krzysztofa Filasinskiego urozmaicały konsumpcje i towarzyskie wspomnienia jak to drzewiej bywało. W pogodnym nastroju zegnaliśmy się z nadzieją na następne spotkanie w tak licznym gronie przyjaciół.