Nie żyjemy i nie pracujemy tylko dla siebie, myślimy także o tych, którzy kiedyś byli wśród nas.

Koło nr 1 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego im. gen. dyw. pil . Tadeusza Krepskiego – Dowódcy 2KOP w Bydgoszczy w swym działaniu stara się przywracać w pamięci chwile wspólnych działań jednostek „Garnizonu Lotniczego’.  Po tych inicjatywach, które odbiły się miłym echem wśród Bydgoszczan, podjęliśmy kolejną inicjatywę. W porozumieniu i za akceptacją Plastyka Miejskiego w Bydgoszczy, rozszerzamy  informację na „postumencie”, o nazwiska pilotów Jednostek Lotniczych w Bydgoszczy, którzy zginęli w katastrofach lotniczych latając pod Polskim niebem. Bardzo często w młodym wieku pozostawiając  najbliższych.

Wykaz pilotów, którzy zginęli w katastrofach zastał przygotowany na podstawie nieprawdopodobnie wielkiej wiedzy na ten i inne tematy lotnictwa Pana Pułkownika Pilota Stanisława Szajczyka.  Swoją wiedzę wspierał informacjami z literatury ogólnie dostępnej o Polskim Lotnictwie.

Liczymy na wsparcie osób prywatnych i instytucji.

 

Załączniki:

  1. Wykaz pilotów, którzy zginęli w katastrofach,
  2. Projekt tablicy,
  3. Projekt umiejscowienia tablicy na postumencie.

 

Doradca – konsultant

płk pil. w st. spocz . Stanisław Szajczyk

Wiceprezes Kujawsko –Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP 

Prezes Koła nr 1 w Bydgoszczy

płk dypl. w  st. spocz. Edmund Łączny