Prezes Koła nr 1 płk Edmund Łączny

Prezes Koła nr 1

płk dypl.w.st.spocz. Edmund Łączny

Wiceprezes

płk dypl.w.st.spocz. Stanisław Mandziuk

 

Wiceprezes

ppłk w.st.spocz. Krzysztof Łapiński

 

Sekretarz Koła

mjr rez. Krzysztof Skurzyński

 

Skarbnik

st.chor.szt.w.st.spocz. Ryszard Derol

 

ppłk w.st.spocz. Stanisław Kowalski

płk w st.spocz. Ignacy Rzepkowski

st.chor.szt. w st.spocz. Tomasz Suwiński

Katarzyna Kwasowiec

Anna Murawska

 

 

 

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący Komisji

st.chor.szt.w.st.spocz. Tadeusz Mróz

 

Elżbieta Wójciów

 

st.chor.szt.w.st.spocz. Wiesław Melka