W trakcie realizacji niektórych zadań statutowych  przez Zarząd i członków Koła   w minionym roku , spotykaliśmy się z problemami  nie zawsze możliwymi do wykonania bez pomocy  z zewnątrz a w szczególności potrzebowaliśmy uznania naszych propozycji przez osoby bądź urzędy  administracji miasta Bydgoszczy, województwa  Kujawsko-Pomorskiego lub gmin a w szczególności  gmin Białe Błota i Mrocza.

Do grona osób którym jesteśmy szczególnie winni  uznanie i podziękowanie za wspieranie i pomaganie  naszej niełatwej przecież  pracy społecznej,  zaliczamy i serdecznie dziękujemy : panu Januszowi Zemke - posłowi do Parlamentu Europejskiego, panu Janowi Szopińskiemu - wiceprzewodniczącemu Rady Miasta Bydgoszczy, panu Romanowi Jasiakiewiczowi – radnemu Sejmiku województwa Kujawsko-Pomorskiego, pani Grażynie Kufel - Radnej miasta Bydgoszczy, panu płk Dariuszowi  Plucie – dowódcy 1 Brygady Logistycznej w Bydgoszczy, panu Marianowi  Wiśniewskiemu – kierownikowi Centrum Obsługi Edukacji i Sportu Gminy Białe Błota oraz pani dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji  w Mroczy - Kamili Łącznej, panu Bogusławowi Deja – przewodniczącemu Rady Osiedla Szwederowo w Bydgoszczy a także składamy podziękowania panu płk Andrzejowi Pasek, który prowadzi naszą stronę internetową.

W uznaniu za wspieranie i pomoc w pracach Koła - Zarząd wystąpił z wnioskami o przyznanie odznaczeń dla najbardziej zasłużonych osób i tak  podczas spotkania „opłatkowego” odznaczenia „Za Zasługi dla ZŻWP” otrzymali panowie: Roman Jasiakiewicz, płk Dariusz Pluta, płk Ryszard Sajdak.  

          Odznaczeń dokonał  Prezes Koła Nr 1 - Wiceprezes Kujawsko-Pomorskiego ZW Związku Żołnierzy Wojska Polskiego pan płk Edmund Łączny.

Krzysztof  Łapiński