Drukuj

Zasadnicze kierunki działalności Zarządu i członków Koła w 2020r.

 

  1. Zarząd Koła będzie aktualizował i publikował bieżącą informację o pracy i podejmowanych ciekawych inicjatywach na Stronie Internetowej Koła. Zrealizowane ważne wydarzenie organizowane przez Koło zaprezentujemy na łamach „Głosu Weterana i Rezerwisty” a także na Stronie Internetowej Zarządu Wojewódzkiego.
  2. Bieżące kontynuowanie współpracy z organizacjami kombatanckimi i społecznymi skupiającymi kolegów wspólnej służby, weteranów i kombatantów.
  3. Pozyskiwanie przez nasze Koło, parlamentarzystów i działaczy samorządowych, którzy będą wspierać dokonania i pracę społeczną, a także pracę na rzecz byłych żołnierzy, emerytów i rencistów wojskowych.
  4. Uczestniczenie w organizowanych uroczystościach państwowych, wojskowych na terenie miasta Bydgoszczy i Gminy Białe Błota.
  5. Podejmowanie w miarę posiadanych możliwości, w stosunku do członków Koła, inicjatyw mających na celu niesienie wsparcia, potrzebującym i starszym kolegom emerytom i rencistom.
  6. Udział w organizowanych imprezach przez Kujawsko-Pomorski ZW ZŻWP w Bydgoszczy a także organizowanie przez Koło, imprez o charakterze rekreacyjno-integracyjnym.
  7. Przeprowadzenie kampanii sprawozdawczo-wyborczej w Kole i do Zarządu Wojewódzkiego.
  8. Dokumentację finansową prowadzić wg dotychczasowych zasad, zwracając uwagę na terminowe opłacanie składek członkowskich.

Tematyczny plan zamierzeń na 2020 rok:

Styczeń-Marzec:

Kwiecień- Czerwiec

Lipiec-Wrzesień

Październik-Grudzień