Zasadnicze kierunki działalności Zarządu i członków Koła w 2020r.

 

 1. Zarząd Koła będzie aktualizował i publikował bieżącą informację o pracy i podejmowanych ciekawych inicjatywach na Stronie Internetowej Koła. Zrealizowane ważne wydarzenie organizowane przez Koło zaprezentujemy na łamach „Głosu Weterana i Rezerwisty” a także na Stronie Internetowej Zarządu Wojewódzkiego.
 2. Bieżące kontynuowanie współpracy z organizacjami kombatanckimi i społecznymi skupiającymi kolegów wspólnej służby, weteranów i kombatantów.
 3. Pozyskiwanie przez nasze Koło, parlamentarzystów i działaczy samorządowych, którzy będą wspierać dokonania i pracę społeczną, a także pracę na rzecz byłych żołnierzy, emerytów i rencistów wojskowych.
 4. Uczestniczenie w organizowanych uroczystościach państwowych, wojskowych na terenie miasta Bydgoszczy i Gminy Białe Błota.
 5. Podejmowanie w miarę posiadanych możliwości, w stosunku do członków Koła, inicjatyw mających na celu niesienie wsparcia, potrzebującym i starszym kolegom emerytom i rencistom.
 6. Udział w organizowanych imprezach przez Kujawsko-Pomorski ZW ZŻWP w Bydgoszczy a także organizowanie przez Koło, imprez o charakterze rekreacyjno-integracyjnym.
 7. Przeprowadzenie kampanii sprawozdawczo-wyborczej w Kole i do Zarządu Wojewódzkiego.
 8. Dokumentację finansową prowadzić wg dotychczasowych zasad, zwracając uwagę na terminowe opłacanie składek członkowskich.

Tematyczny plan zamierzeń na 2020 rok:

Styczeń-Marzec:

 • do 24.01 wykonać wymagane dokumenty sprawozdawcze i finansowe z pracy Koła w 2019 roku;
 • 01 – zebranie sprawozdawcze oceni wykonanie planu za rok 2019 i dokona przyjęcia planu pracy na rok 2020;
 • przygotowanie wniosków dot. wyróżnień członków Koła-do 24.01;
 • udział w uroczystościach w 100 Rocznicę Powrotu Bydgoszczy do „Macierzy” oraz 75 rocznicę wyzwolenia Bydgoszczy spod okupacji hitlerowskiej;
 • do 28.02 wpłacić do ZW ZŻWP I ratę składek członkowskich;
 • przygotowanie wniosków-wyróżnień jubileuszowych par małżeńskich;
 • przygotowanie uroczystego zebrania Zarządu Koła z zaproszeniem kobiet, z okazji „Dnia Kobiet” 10.03.2020r. Klub ARKA ul. M. Konopnickiej.

Kwiecień- Czerwiec

 • przygotowanie zespołu do udziału w zawodach sportowo-obronnych „O puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego” i „Puchar Prezesa Kujawsko-Pomorskiego ZW ZŻWP” 7 maja.2020r.;
 • udział delegacji w obchodach Święta Narodowego Konstytucji 3 Maja oraz 75rocznicy zakończenia II wojny światowej przy Pomniku ul. Szubińska w Białych Błotach;
 • 27 kwietnia o godz. 1130 przy Obelisku na ul. Ks. Józefa Schulza wspomnienia przyjaciół z jednostek tzw.”Garnizonu Lotniczego” i Oddanie Czci Pilotom Którzy Zginęli w Katastrofach Lotniczych;
 • organizacja i udział Zarządu w obchodach ŚWIĘTA ZWIĄZKU 26.06.2020 r.;
 • wpłacić II ratę składek członkowskich do 15.06.2020r.

Lipiec-Wrzesień

 • udział członków Kola w uroczystościach Święta Wojska Polskiego na Starym Rynku w Bydgoszczy 15.08.2020r.;
 • udział członków koła w uroczystościach Święta Lotnictwa 28.08.2020r.;
 • 12 września udział delegacji Koła w uroczystościach przy Kościele na ul. Ugory, związanych z 81 Rocznicą dokonania mordu w pierwszych dniach września 1939 roku na mieszkańcach Szwederowa;
 • obchody uroczystości 81 rocznicy wybuchu II wojny światowej, Cmentarz Bohaterów Bydgoszczy ul. gen. Grzmota Skotnickiego i przy Pomniku ul. Szubińska Białe Błota.;
 • spotkanie integracyjne członków Kujawsko-Pomorskiej organizacji ZŻWP /3.09.2020/ Pieczyska;
 • wpłacić do 15.09.2020 III i ostatnią ratę składek członkowskich;

Październik-Grudzień

 • przygotowanie do zebrania sprawozdawczo-wyborczego, zapoznanie zebranych z wytycznymi ZW ZŻWP, opracowanie dokumentów i osób odpowiedzialnych za organizację i przebieg zebrania.27.11.2020r.;
 • zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Kola – 27.11.2020r.;
 • udział delegacji ze sztandarem w obchodach 102 rocznicy Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada przy Pomniku „1918 – NIEPODLEGŁA – 2018” przy Szkole w Białych Błotach.;
 • udział delegacji w uroczystościach obchodu 102 rocznicy powstania Wielkopolskiego przy pomniku na ul. Bernardyńskiej;
 • 11 grudnia koleżeńskie spotkanie Wigilijno – Noworoczne.