Szanowni Weterani  „ Garnizonu Lotniczego” Bydgoszcz.

Przyjaciele i Koledzy.

 Nasza strona internetowa uległa zmianie. Jest nowa szata graficzna i jej składniki. Zachęcam do zapoznania się z treściami na niej publikowanymi. Systematycznie będą wracać materiały które warto przypomnieć z poprzedniej strony internetowej  Nadal będziemy pokazywać bliskie nam wydarzenia i nasze działania.

       Prezentując szerokie spektrum naszej pracy zachęcamy  do współpracy tych wszystkich z którymi  kiedyś dzieliliśmy trudy żołnierskiej  służby a dzisiaj chcieliby wspólnie przeżywać miłe chwile i poświęcać czas emeryta dla innych. Dla starszych nieraz oczekujących już tylko ciepłego słowa. Być w ostatniej chwili z odchodzącymi na wieczną wartę by ich godnie pożegnać. Wspólnie się  spotykać by wspominać trudy żołnierskiego    życia.    A    także  pracować    na rzecz    kształtowania u  młodych   Polaków   patriotyzmu i miłości do Naszej Ukochanej Polskiej Ojczyzny.

 Serdecznie zapraszamy do współpracy i pracy. Drzwi naszego koła są szeroko otwarte.

Dzisiaj cieszymy się, że do niektórych naszych przedsięwzięć włącza się Stowarzyszenie Żołnierzy Pracowników i Sympatyków 2 KOP a wsparcie Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Miasta Bydgoszczy i Gminy Białe Błota  utwierdza nas, że warto.

Wiceprezes

Kujawsko – Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego  ZŻWP

Prezes Koła nr 1

płk dypl w st. spocz. Edmund Łączny