Żołnierze Wojska Polskiego!

W Dniu Wojska Polskiego przyjmijcie serdeczne podziękowania za rzetelną i sumienną służbę, odwagę i odpowiedzialność oraz gotowość do obrony niepodległości i wolności Naszej Ojczyzny. Wyrazy uznania i wdzięczności kierujemy również do rodzin Naszych żołnierzy za cierpliwość, zrozumienie i wsparcie jakie okazujecie swoim bliskim. Szczególne życzenia składamy Wszystkim kolegom,  którzy przygotowywali się i przygotowują do obrony granic Naszej Ukochanej Polskiej Ojczyzny.

Serdeczne Pozdrowienia. 
Prezes Koła
płk dypl. w st. spocz.
Edmund Łączny.