Poniedziałek, 27 grudnia 2021 r. - 103 rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Uroczystość w Bydgoszczy przy Grobie Nieznanego Powstańca Wielkopolskiego

 

Powstanie Wielkopolskie 2022Wśród przedstawicieli Władz Państwowych, Samorządowych, Wojska i Organizacji Pozarządowych

byliśmy także my reprezentując Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Koło nr 1.