Zasadnicze zamierzenia Zarządu Koła w roku 2019

Styczeń- Marzec :

· Do 23.01. Wykonać wymagane dokumenty sprawozdawcze z pracy Koła w 2018 roku sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, sprawozdanie statystyczne  i finansowe;

· Zgłoszenie jubileuszowych par małżeńskich, /pośredniczy ZW/;

· 25.01 godz. 17.00 zebranie sprawozdawcze – ocena działalności za 2018 rok, przyjecie Planu Pracy – terminarza na rok 2019;

·Ocena prenumeraty GWiR oraz opłacanych składek w roku 2018 ,przypomnienie kolegom o wspieraniu naszego Związku poprzez przekazanie 1% podatku za 2018r. Nr KRS- 0000141267;

· 8.03 godz. 10.00  spotkanie z okazji „Dnia Kobiet”, kawa, kwiaty dla przybyłych pań.

Kwiecień-Czerwiec

· 27.04 godz.17.00- po zebraniu –prelekcja okolicznościowa , przygotuje  pan płk Zdzisław Rakowski;

· 07.05 /wtorek / zawody sportowo-obronne o puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego i puchar Prezesa Kujawsko-Pomorskiego ZW ZŻWP;

·8-9.05 – uroczyste  okolicznościowe zebranie Zarządu – spotkanie z kombatantami z okazji 74 rocznicy zakończenia II wojny światowej, udział delegacji ze sztandarem w uroczystościach w Gminie Białe Błota;

· 28.06 godz.17.00 –po zebraniu prelekcja okolicznościowa, przygotuje pan płk Stanisław Kowalski.

Lipiec- Wrzesień

·Udział i przygotowanie członków koła do uroczystych obchodów Święta Wojska Polskiego 15.08 /czwartek/ i Święta Lotnictwa,28.08 /wtorek/ -park Błonie i przy postumencie, park im. 2 KOP, poczet sztandarowy, kwiaty, okolicznościowe wystąpienia gości;

·Przygotowanie konkursu polskiej pieśni patriotycznej i żołnierskiej – Białe Błota-Łochowo;

·1.09 Udział  delegacji w uroczystościach na terenie gminy Białe Błota związanych z 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej, kwiaty, delegacja ze sztandarem;

·7.09  godz.9.00 (sobota) wyjazd integracyjny – w zależności od ilości chętnych /autokar/?;

·15.09 udział delegacji w uroczystościach organizowanych przez Rade Osiedla Szwederowo;

·Podróż wojskowo-historyczna organizuje ZWKP ZŻWP w Bydgoszczy, wg ustaleń ZW;

·27.09 godz. 17.00 po zebraniu – prelekcja okolicznościowa, przygotuje pan płk Jerzy Chmielowski.

Październik - Grudzień

·25.10 godz. 17.00- po zebraniu, prelekcja okolicznościowa, przygotuje pan st. chor. sztab. Tomasz Suwiński;

·Do 6.11 przygotować zamówienie na prenumeratę GWiR oraz Kompendium na 2020 rok;

·11.XI-przygotowanie i udział delegacji w obchodach 101-rocznicy Narodowego Święta Niepodległości   na terenie gminy Białe Błota, delegacja i sztandar;

·Udział w uroczystościach na terenie gminy Białe Błota pod pomnikiem pomordowanych – wspomnienia o akcji wysiedleńczej „AUSSIEDLUNG”;

·15.12- koleżeńskie zebranie opłatkowe członków Koła , wspólnie ze Stowarzyszeniem Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków  2KOP;

·18.12 wykaz członków kończących 90 lat w roku 2020, do ZWKP ZŻWP;

·27.12  udział w uroczystościach obchodu 101 rocznicy Powstania Wielkopolskiego przy pomniku ul. Bernardyńska, kwiaty i delegacja członków Koła.

 

Sekretarz Koła Nr1 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego

 mjr Krzysztof  Skurzyński