Szanowne Koleżanki i Koledzy,

 

rok 2018 poza nami… Podsumowanie tego co było to odniesienie się do smutnych chwil, kiedy to odprowadzaliśmy kolegów na wieczną wartę. Odeszli od nas w 2018 roku koledzy:

 • ppłk Zbroiński Witold,
 • ppłk Bernat Władysław,
 • ppłk Figas Jerzy,
 • ppłk Gwóżdż Władysław,
 • mjr Janicz Edward,
 • mjr Mikołowski Wiktor, a już w tym roku
 • ppłk Anioła Józef.

„CZEŚĆ ICH PAMIĘCI”.

Powstańmy i pamięć po Kolegach uczcijmy chwilą ciszy.

Są także przykre i smutne chwile wpisywania kolegów na listę byłych członków Koła, oczywiście ze względu na bardzo ciężki stan zdrowia. Tu uwaga: byli nasi  członkowie to koledzy i przyjaciele,
o których pamiętamy i będziemy pamiętali. To nie tylko deklaracja. Naszych kolegów obłożnie chorych odwiedzamy przy okazji ich świąt a   także   bywamy   u   nich   by   po  prostu   odwiedzić.   Ustaliliśmy

 w Zarządzie opiekunów z pośród członków Zarządu. Ja opiekuję się pułkownikiem Zenkiem Szymańczakiem. Odwiedzam go w Domu Seniora „ROMANTICA” w Kruszynie Krajeńskim, średnio co dwa tygodnie. Jesteśmy w kontakcie telefonicznym na co dzień. Kilka razy w roku przygotowuję dla niego i jego współmieszkańców wspólne śpiewanie pieśni biesiadnych, patriotycznych czy kolęd.

     Członków naszych kół w stalowych mundurach były setki. A dzisiaj?

 A dzisiaj pozostało 53 członków Koła.

 

Do smutnych a nawet  dziwnych wydarzeń musimy zaliczyć  odcięcie nas przez MON od wojska. Ten fakt spowodował wyłączenie nas z pracy nad patriotyczno – obronnym wychowaniem naszej młodzieży. Nie wiem, czy to zadanie ktoś po nas przejął.

   Ważne jest to, że żyjemy wśród swoich kolegów i dla kolegów. Ale my członkowie ZŻWP możemy szczycić się także tym, że nigdy nie zapominamy o tym, że mieszkamy i żyjemy w Naszej Ukochanej Ojczyźnie - Polsce. A więc to nie przypadek, że czynnie włączyliśmy się do obchodów Stulecia Rzeczpospolitej Polskiej w Gminie Białe Błota,
z którą mieliśmy podpisane porozumienie o współpracy.
Rok 2018 był rokiem  szczególnym.

Na wniosek inicjatora Obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości Państwa Polskiego, pułkownika Edmunda Łącznego, na uroczystym spotkaniu ukonstytuował się: Społeczny Komitet Honorowy Obchodów tej tak ważnej rocznicy.

    Wśród wielu  uroczystości w których braliśmy udział wymienię kilka:

 • 1Września – obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej. Nasze Koło było współorganizatorem. Uroczystość przy Pomniku Pomordowanych przez Hitlerowców Mieszkańców Gminy B. Błota. Braliśmy bezpośredni udział w przygotowaniu. Wystawiliśmy zgodnie z tradycją Sztandar, była wiązanka kwiatów.
 • 10 Września – członek naszego Koła mjr Bogusław Deja -Przewodniczący Rady Osiedla Szwederowo, był głównym organizatorem uroczystości upamiętniającej rocznicę mordu Bydgoszczan w pierwszych dniach drugiej wojny światowej. Tam także byliśmy i złożyliśmy wiązanką kwiatów pod pomnikiem pomordowanych.
 • 17 września – Rajd Samochodowy Miejscami Pamięci Gminy Białe Błota. W rajdzie uczestniczyli członkowie Zarządu: Tomasz Suwiński i Edmund Łączny. Składaliśmy wiązanki kwiatów na pomnikach i pod płytami pamięci.
 • 27 Października - Kujawsko – Pomorski Festiwal Polskiej Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej” połączony z pokonkursową wystawą plastyczną i fotograficzną prac dzieci i młodzieży a dotyczącą symboli narodowych, obejmującą okres międzywojenny – byliśmy współorganizatorami.

          W tej uroczystości zapisaliśmy się złotymi głoskami. Kujawsko – Pomorski Zarząd Wojewódzki Związku Żołnierzy Wojska  Polskiego dofinansował Festiwal w 15 procentach. Profesjonalne jury podkreśliło wysoki poziom artystyczny festiwalu. Łącznie występowało 47 zespołów i pojedynczych uczestników.

11 Listopada  - Uroczyste zakończenie obchodów 100 – lecia Niepodległości  Państwa Polskiego w 2018 roku.

Uroczystość rozpoczęła się odsłonięciem Pomnika Pojednania upamiętniającego Setną Rocznicy Odzyskania Niepodległości Państwa Polskiego, na którym  zapisano słowa inicjatora budowy Pomnika (słowa naszego prezesa)

„ KU CZCI TYCH, KTÓRZY WALCZYLI I GINĘLI ZA WOLNĄ I NIEPODLEGŁĄ POLSKĘ”.

    Nie można pominąć  tak ważnego i znaczącego faktu, że opiekę nad tym Pomnikiem przyjęła młodzież szkolna, Szkoły Podstawowej w Białych Błotach.

   Finałem  uroczystości  był  koncert patriotyczny, w którym brał czynny udział nasz prezes. Tej uroczystości byliśmy także współorganizatorami.

   Wymieniłem te najważniejsze uroczystości, moim zdaniem oddające obraz naszych patriotycznych działań. Pamiętamy także
o zbiorowym uczestnictwie w uroczystościach państwowych i wojskowych.

Do naszych integracyjnych spotkań musimy zaliczyć wspólne spotkanie wigilijno - noworoczne w grudniu 2018 roku ze Stowarzyszeniem Żołnierzy Pracowników i Sympatyków 2 KOP. Był akcent artystycznych uniesień. Były miłe rozmowy, odznaczenia
i uhonorowania naszych członków.

Miłym i ważnym spotkaniem  w miejscu naszych zebrań, były obchody 92 rocznicy urodzin kolegi Józefa Nowaka. Spotkanie przygotowała córka Jubilata, gdzie poza poczęstunkiem wprowadziła element patriotyczny. Krótkie wystąpienie młodzieży z pokazem uzbrojenia i umundurowania wojskowego z okresu przedwojennego. Dziękujemy.

Wszystkim Koleżankom i Kolegom dziękuję za wspólną pracę, za wspólne spotkania, za wszystkie miłe chwile. Szczególne podziękowanie składam tym kolegom, którzy są tam, gdzie jest nasz Sztandar – pogrzeby, uroczystości.

Dziękuję kolegom: Derol Ryszard, Melka Wiesław, Skurzyński Krzysztof, Strój Zdzisław.

Dziękuję Wiceprezesom: Stanisławowi Mandziukowi i Krzysztofowi Łapińskiemu za pomoc rodzinom zmarłych kolegów
w przygotowaniu pogrzebów od strony wojskowej i słowo nad grobem.
Rysiowi Derolowi szczególnie dziękuję za to, że jest zawsze tam, gdzie potrzebna jest pomoc.

Za zaangażowanie społeczne dziękuję kolegom Krzysztofowi Skurzyńskiemu i Tomaszowi Suwińskiemu.

Dziękuję członkom zarządu za pomoc, dziękuję wszystkim kochani za to, że jesteście. Nie możemy zapomnieć w podziękowaniach
o naszych Paniach, które ocieplają swoją obecnością spotkania. Szczególne podziękowania składam Eli Wujciów, Kasi Kwasowiec i Ani Murawskiej.

 Nowy rok - nowe plany. Życzmy sobie wszyscy, byśmy za rok spotkali się tak jak dzisiaj, w zdrowiu i w satysfakcji z wykonania tegorocznych zadań.

DZIĘKUJĘ.