15 czerwca 2018 roku w 12 rocznicę rozwiązania  K korpusu Obrony Powietrznej przed obeliskiem upamiętniającym Jednostki 2 KOP zgromadzili się byli żołnierze oraz sympatycy. Organizatorem spotkania jest Koło nr 1 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego pod prężnym kierownictwem płk Edmunda Łącznego. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło żołnierzy i pracowników wojska Korpusu jak również przedstawicieli władz samorządowych Bydgoszczy. na uroczystość przybyli:

 • Zastępca Prezydenta Miasta Bydgoszczy Mirosław Kozłowicz,

 • Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Bydgoszczy Ireneusz Nitkiewicz,

 • Radny a jednocześnie Prezes Stowarzyszenia  Na Rzecz Rozwoju Osiedla Błonie Robert  Kufel,

 • Były Wicemarszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego Jan Szopiński,

 • Były Szef Sztabu 2 KOP - płk. Stefan Bartczak,

 • Przewodniczący Rady Osiedla Błonie Krzysztof Kołodziejczyk,

 • Były Dowódca 3 Pułku Myśliwsko- Bombowego płk pil. Stanisław Nowak,Były Szef Sztabu 2 Bazy Lotniczej „Bydgoszcz’  ppłk Andrzej Pasek,

 • Prezes Bydgoskiego Klubu Weteranów Lotnictwa Jan Wiśnicki,

 • Wiceprezesa Stowarzyszenia Żołnierzy Pracowników i Sympatyków 2 KOP ppłk Czesław Hrut.

 

 

Po wprowadzeniu posterunku honorowego i pocztu sztandarowego Koła pod dowództwem ppłk Mirosława Malickiego  zebrani odśpiewali Hymn Państwowy a następnie płk Stefan Barczak przypomniał wszystkim lata świetności i najważniejsze karty historii 2 Korpusu Obrony Powietrznej. Prowadzący uroczystość płk Edmund Łączny w swoim wystąpieniu powiedział -

"Niech   ta   rocznica stanie    się    przyczynkiem    do   uhonorowania i    oddania    czci    wszystkim    żołnierzom a także pracownikom cywilnym wojska, którzy przed nami, razem z nami i po nas służyli Naszej Ukochanej Polskiej Ojczyźnie, tutaj pod niebem zawsze dla nas przyjaznej Bydgoszczy - a dzisiaj?  a dzisiaj już ich nie ma wśród nas.

Nie możemy zapomnieć, że w okresie pokoju  w trakcie szkoleń ginęli w katastrofach lotniczych nasi piloci, przygotowując się do obrony Ojczyzny. Ginęli nagłą śmiercią  pozostawiając w smutku swoje rodziny. Za chwilę oddamy im cześć w apelu pamięci.

 Każdy dzień,   to dobra chwila by wspólnie z pilotami wspominać wszystkich tych ,  którzy   osłaniając   Polskie   Niebo   żyli i pracowali w  jednostkach Wojsk Obrony Powietrznej i jednostkach Wojsk Lotniczych.    "

Po wystąpieniu Prezesa Koła ppłk Andrzej Pasek odczytał Apel Pamięci aby dać wyraz hołdu i pamięci po pilotach - żołnierzach bydgoskich jednostek lotniczych którzy zginęli w katastrofach lotniczych. Po wysłuchaniu "Marszu Lotników" zgromadzeni złożyli symboliczne wiązanki kwiatów pod obeliskiem.

Na zakończenie uroczystości płk Edmund Łączny złożył podziękowania:

Podziękowanie.

 • Serdecznie dziękuję za ciepłe słowa występującym. Dziękuję za to, że jesteście razem z nami władze samorządowe i społeczność Błonia w tak ważnych a jednocześnie  smutnych dla nas chwilach, darząc dobrym słowem a także wymierną pomocą.
 • Dziękuję wszystkim którzy znaleźli czas by być dzisiaj z nami, kolegom z Zarządu Koła,  wspierającym inicjatywy i wszystkim członkami ZŻWP Koła nr 1 w Bydgoszczy,
 • Dziękuję kolegom z  Pocztu Sztandarowego,
 • Dziękuję uczniom Szkoły Techniczno- mundurowejBydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy , którzy pełnią wartę w miejscu gdzie powinni być żołnierze,
 • Serdecznie dziękuję za ciepłe słowa występującym. Dziękuję za to, że jesteście razem z nami władze samorządowe i społeczność Błonia w tak ważnych a jednocześnie  smutnych dla nas chwilach, darząc dobrym słowem a także wymierną pomocą.
 • Dziękuję wszystkim którzy znaleźli czas by być dzisiaj z nami, kolegom z Zarządu Koła,  wspierającym inicjatywy i wszystkim członkami ZŻWP Koła nr 1 w Bydgoszczy,
 • Dziękuję Mateuszowi Mielcarkowi naszemu przyjacielowi za uświetnienie i usprawnienie uroczystości poprzez nagłośnienie,
 • Dziękuję wszystkim dobroczyńcom, którzy w jakiejkolwiek formie służyli pomocą,
 • Dziękuję tym wszystkim, którzy stają tu przed tym Pomnikiem nie tylko w czasie uroczystości i zapalają znicz czy przynoszą kwiaty. Serdecznie dziękuję.