1 Września. 80 Rocznica wybuchu drugiej wojny światowej. Zadajemy sobie pytanie: Czy ten dzień można świętować? Trudno mówić o święcie. To dzień, w którym wracamy do przykrych wspomnień. Wspomnień o najbliższych, którzy ginęli bo byli Polakami. Ginęli także tutaj na naszej ziemi w Naszej Małej Ojczyźnie. To dzień refleksji.

Na terenie Gminy Białe Błota Uroczystość rozpoczęła się pod Pomnikiem NIEPODLEGŁA przy Szkole Podstawowej im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach. Należy nadmienić, że Pomnik ten powstał w 100 rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę z pięknym przesłaniem KU CZCI TYCH, KTÓRZY WALCZYLI I GINĘLI ZA WOLNĄ I NIEPODLEGŁĄ POLSKĘ.  W tej części uroczystości brali udział uczniowie ze Sztandarem Szkoły i harcerze, nauczyciele i dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach. Była także delegacja Związku Żołnierzy Wojska Polskiego pod kierownictwem prezesa naszego Koła płk dypl. w st. spocz. Edmunda Łącznego. Koła nr 1 w Bydgoszczy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Uroczystość rozpoczęło wystąpienie Dyrektor Szkoły Pani Danuty Ferenstain. Po pięknym patriotycznym wystąpieniu Pani Dyrektor płk Edmund Łączny poprosił wszystkich zebranych o głośne wypowiedzenie słów „ nigdy więcej wojny”. Po tym delegacje Szkoły i naszego koła złożyły pod Pomnikiem wiązanki kwiatów. Delegacja szkoły złożyła także wiązankę kwiatów w budynku B Szkoły Podstawowej, gdzie znajduje się tablica upamiętniająca pomordowanych nauczycieli z terenu gminy Białe Błota.

O godz. 12.00 odbyła się msza święta w kościele pw. Chrystusa Dobrego Pasterza. Po mszy delegacje ze Sztandarami przemaszerowały pod Pomnik Ofiar Terroru Hitlerowskiego przy ul. Szubińskiej.

Kolejna część uroczystości rozpoczęta odśpiewaniem Hymnu Narodowego w towarzystwie orkiestry szkoły podstawowej. Po przemówieniach zastępcy Wójta Jarosława Gołębiewskiego, pułkownika Edmunda Łącznego i wierszu sołtysa Białych Błot Marii Płotkowskiej delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem.

Refleksją ze spotkania niech będą słowa, które na zakończenie wystąpienia wypowiedział płk Edmund Łączny: niech w naszych sercach głęboko pozostaną i w uszach głośno brzmią słowa NIGDY WIĘCEJ WOJNY.

28 sierpnia Święto Lotnictwa.

    Może w inne dni, może inne daty, jednak od 1980 roku przy pomniku nazywanym przez społeczność Bydgoszczy „Pomnikiem Lotników” spotykali się przedstawiciele Garnizonu Lotniczego Bydgoszcz by oddać ukłon, by oddać cześć pilotom, którzy otwierali piękne karty polskiego lotnictwa oraz tych, którzy ginęli  dla Naszej Ukochanej Polskiej Ojczyzny. W uroczystościach, tak jak co roku, brali udział przedstawiciele władz województwa i samorządu, a także mieszkańcy Bydgoszczy. Byli także zapraszani członkowie koła, obecnie Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego zorganizowanego przy 2 Korpusie Obrony Powietrznej. Tu należy nadmienić, że inicjatorem budowy tego pomnika był Bydgoski Klub Seniorów Lotnictwa a jego grupa  członków należy także obecnie do Koła ZŻWP.